Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskare ska göra 3D-utskrifter av levande material för att omvandla ljus och koldioxid till kemikalier– finansieras med drygt 2 miljoner

Forskarna i projektet PhotoFactory kommer att möta dagens miljöutmaningar genom att ta sig an den mest hållbara processen i naturen: att omvandla ljus och koldioxid till kemikalier genom fotosyntes. Satsningen beviljas totalt drygt två miljoner euro av Jane och Aatos Erkkos stiftelse, en del av det går till Åbo Akademi.

För att uppnå målsättningen att bli ett nollutsläppssamhälle senast 2035 strävar Finland efter att ersätta fossila resurser som för närvarande används för bränslen, kemikalier och material med förnybara alternativ. Därför är naturbaserade och naturinspirerade lösningar och tekniker för hållbar produktion av bränslen, kemikalier och material av enormt intresse.

De fotosyntetiska mikroberna som finns i till exempel alger och cyanobakterier har en förmåga att tillgodogöra sig koldioxid från atmosfären med hjälp av ljusenergi. Det här gör att de står i centrum när det gäller att begränsa den globala klimatförändringen, till exempel kan 1 kg mikroalger binda 1,8 kilogram koldioxid.

Målet med projektet PhotoFactory är att utveckla en datastyrd, intelligent, nästa generations produktionsplattform som drar nytta av fotosyntesen. I praktiken betyder det att plattformens process kommer kunna ta tillvara ljus som normalt går förlorat i energiprocessen, den kommer ytterligare att kunna kontrollera gaser, vattenförbrukning och olika näringsflöden som sedan kan användas för att långsiktigt producera flyktiga biobränslen (H2), kemikalier (etylen) och helcellsfotobiotransformering.

PhotoFactory kommer att kombinera expertis inom fotosyntes och syntetisk biologi med material- och datavetenskap och 3D-printning. Ambitionen är att förbättra bioproduktionseffektiviteten då man använder alger och cyanobakterier för att tillverka soldrivna produkter inom det cirkulära bioekonomikonceptet.

Projektet koordineras av Åbo Universitet och leds av professor Yagut Allahverdiyeva-Rinne. Totalt finansieras projektet med 2,256 miljoner euro av Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Av totalsumman tillfaller drygt 600 000 euro professor Chunlin Xus grupp vid Åbo Akademi.