Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Forskare går samman med skogsindustrin för att skapa utsläppsfri pappersmassa

Tänk om skogsindustrin avsevärt kunde minska sin förbränning av biomassa och samtidigt öka avkastningen av det vedmaterial som används för fibrer till pappersmassa från dagens cirka 50 procent till omkring 70 procent. Det är målet som professor Chunlin Xu och hans team vid Åbo Akademi i samarbete med flera andra projektpartner strävar efter inom programmet Emission Free Pulping.

Forskningsprogrammet Emission Free Pulping, ett samarbete mellan skogsindustrin, flera teknikföretag, universitet och forskningsorganisationer, har för avsikt att hitta nya sätt att effektivera användningen av ved och hur veden kan omvandlas till produkter, hur man kan uppnå utsläppsfri massatillverkning; särskilt koldioxidutsläpp, och avsevärt minska vattenanvändningen i processerna.

Vid Åbo Akademi kommer professor Chunlin Xu och hans forskargrupp att fokusera på att utveckla en verktygslåda för mikroanalys av ved. Verktygslådan kommer att illustrera kemin som sker vid upplösning av vedens komponenter och synliggöra sättet som cellväggskomponenterna interagerar före de kemiska förändringarna som orsakats av sekundär fiberbearbetning, som till exempel kokning och blekning. Verktygslådan kommer att göra det möjligt att både observera upplösningsprocessen i realtid, och att utvärdera både upplösningsmekanismerna och kinetiken i bulk- och i mindre skala. Forskningsteamet kommer ytterligare att undersöka syrets roll i hur hemicellulosor och lignin påverkas under olika behandlingar, även i stor skala.

– Hemicellulosor, och i synnerhet lignin, är reaktiva och deras kemi är varierande och komplicerad. Därför är det en utmaning att förstå fiberfrisättningsmekanismen och reaktionskinetiken under olika behandlingsförhållanden, säger äldre universitetslektor Jan Gustafsson, biträdande ledare för projektet vid Åbo Akademi.

– Vår forskning kommer att bidra till förståelsen av vilken roll syre har i processer där man producerar hög avkastning och högkvalitativa fibrer. Det finns expertis och infrastruktur för biomassakarakterisering inom vårt team och vi kommer också att bistå med stöd till andra uppgifter inom programmet, säger professor Chunlin Xu, projektledare vid Åbo Akademi.

Programmet Emission Free Pulping kommer att sysselsätta forskare på heltid och etableras tack vare starkt stöd från såväl skogsindustrin som från offentlig finansiering. Programmet koordineras av VTT Technical Research Centre i Finland och RISE Research Institutes i Sverige och beräknas ha en budget på cirka 15 miljoner euro under de kommande fem åren. De företag som deltar i programmet är ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso och Valmet. I det akademiska konsortiet ingår Åbo Akademi, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Mittuniversitetet.

Mera information:
Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi, Åbo Akademi
E-mail: Chunlin.Xu@abo.fi
Telefon: +358 44 036 2088