Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Damm ska bli råvara i Åbo Akademis nya projekt

Finns det något värde i damm från träförädlingsbranschen? Jo, om man kan förvandla det till ny råvara. Ett projekt vid Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors universitet och Åbo universitet ska arbeta för att se vilka möjligheter som finns.

Projektet From Dust to Value omfattar flera aktörer inom den mekaniska träförädlings- och kemibranschen som tillsammans ska undersöka potentialen hos träfibrer och det avfall som uppstår då de processas som ersättning för fossila råvaror inom den kemiska industrin. Projektparterna kommer tillsammans att ta fram information om hållbara metoder, material och processer som efterfrågas av kunderna samhället och industrin och projektet förväntas bidra till FN:s hållbarhetsmål gällande spårbarhet för råvaror och produkter och livscykel- och miljöprestanda för leveranskedjor.

From Dust to Value (DV2)– Circular bio-based residues leds av Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi vid laboratoriet för naturmaterialteknik vid Åbo Akademi. Projektet kommer att samarbeta med Mirkas SHAPE-program och Kiiltos projekt SUPER Healthy Buildings. Projektet DV2 är i linje med EU:s och nationella initiativ för cirkulär bioekonomi och stöder den gröna omställningen genom konkreta mål.
Resultaten förväntas ha en betydande inverkan på den inhemska industrins internationella konkurrenskraft och är en viktig del i det nationella projektet för att ta fram en nationell strategi för träbaserade biprodukter hållbar användning av träbaserade avfallsströmmar.

Projektet pågår fram till slutet av augusti 2026 och finansieras av Business Finland med drygt 1 miljon euro. Förutom Åbo Akademi ingår Helsingfors universitet, Åbo universitet, Mirka Oy, Woodly Oy, Kiilto Oy Tonester Oy Ltd, GVK Coating Technology Oy, Cajo Technologies Oy, Montinutra Oy, och Fiberwood Oy i projektkonsortiet.