Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fonden Novo Nordisk finansierar diabetesforskning vid ämnet cellbiologi

Biträdande professor Diana Toivola vid Åbo Akademi har erhållit ett prestigefyllt storstipendium på tre miljoner danska kronor för studier om molekylära faktorer som stöder den endokrina bukspottsskörtelns betacellers hälsa och insulinutsöndring.  

Den internationella finansieringen gäller i tre år för ett forskningsprojekt där Diana Toivolas team kommer att undersöka bland annat hur betacellernas cytoskelettproteiner, som kallas keratiner, hjälper till att upprätthålla betacellernas hälsa. Projektet fokuserar på den glukosstimulerade produktionen och utsöndringen av insulin, samt att i så kallade genomtäckande associeringsstudier (Genome Wide Association studies; GWAS) från ett stort antal personer söka efter genvarianter som kunde vara kopplade till utveckling av diabetes. GWAS analyserna görs i samarbete med Laura Elos forskningsgrupp vid Åbo Biovetenskapscentrum. 

– Beta-cellerna är kroppens producenter av hormonet insulin, som behövs för det livsviktiga upptaget av näring i form av socker (glukos) till kroppens cellerNär blodsockerhalterna stiger, till exempel efter en måltid, stimulerar glukoset beta-cellerna att producera insulinHos patienter med typ 1 diabetes skadas och förstörs beta-cellerna vilket leder till nedsatt insulinproduktion och okontrollerade blodsockerhalter, säger Diana Toivola, biträdande professor i biologi med inriktning på biologisk imaging, försöksmodeller och djurfysiologi vid Åbo Akademi.  

Novo Nordisk-fondens kommitté för endokrinologi, det vill säga den medicinska disciplin som berör kroppens hormoner, och metabolism stöder biomedicinsk forskning i hela Norden. Målsättningarna för de projekt som fonden finansierar ligger inom ramarna för Åbo Akademis forskningsprofilering inom läkemedelsutveckling och diagnostik och Åbo Akademis spetsforskningsenhet Cellular Mechanostasis (CellMech). 

 

 

Mera information:  

Diana Toivola, biträdande professor, Åbo Akademi
e-post: Diana.Toivola@abo.fi
Telefon: +358 2 2154092