Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

PRESSINBJUDAN
Åbo Akademi
27.11.2018

Corporate Corner sammanför Åboregionens toppforskning med läkemedelsföretaget MSD:s internationella nätverk

Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet och Åbo Akademi påbörjade våren 2017 samarbete med ett av världens största läkemedelsföretag MSD. Nu förenar det här samarbetet Åbos omfattande forskningsfält med företagets medicinska intressen och affärsverksamhet. Corporate Corner-evenemanget som ordnas i Biocity Turku fredagen den 30 november 2018, strävar efter att skapa nya samarbetsmöjligheter inom forskning och hälsoteknologier och därigenom främja samarbetet mellan den akademiska forskningen och näringslivet.

Corporate Corner erbjuder möjligheten att diskutera både basforskning och klinisk forskning samt kostnadseffektivitetsrelaterade aspekter. Real World Evidence-data, dvs. kunskapen om hur ett läkemedel fungerar i patientens vardag utanför de kontrollerade kliniska testerna, är också ett av evenemangets viktiga teman. Man hoppas hitta nya samarbetsmöjligheter speciellt inom följande forskningsområden: cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, immunologi och infektionssjukdomar. Corporate Corner erbjuder också möjligheten att diskutera karriärmöjligheter och belyser olika karriärstigar vid läkemedelsföretaget MSD.

– Corporate Corner är ett ypperligt tillfälle för MSD att lära sig mera om den toppforskning som pågår i Åbo och att finna nya potentiella områden att samarbeta inom. Det är uppenbart att vi i framtiden kommer att ha ett behov av ännu starkare samarbete mellan akademisk forskning och läkemedelsindustrin. Corporate Corner är ett fint koncept, genom vilket vi kan sammanföra båda parters kunnande, idéer och möjligheter, säger verkställande direktör för MSD Finland Oy Michael Casia.

Samarbetet öppnar dörrar för nya möjligheter i Åbo

Aktörerna i Hälsocampus Åbos samarbete med MSD baserar sig på tanken att tillsammans bygga framtiden. Här spelar forskningen en viktig roll. Målsättningen är att effektivera samarbetet bl.a. inom prekliniska och kliniska forskningsprojekt samt att förbättra data- och teknologidelningen. Samarbetet strävar efter att skapa projekt som fokuserar på att utveckla bl.a. nya läkemedel, diagnostiska verktyg, mjukvara, instrumentering samt andra medicinska lösningar och applikationer och på att bedöma effektiviteten av olika behandlingar.

Ramavtalet mellan parterna ämnar skapa ett brett forskningssamarbete som erbjuder nya möjligheter för framtidens hälsovård, t.ex. i form av digitala verktyg och hälsoregisterdata. Samarbetet med Åbo stads bashälsovård öppnar i sin tur nya möjligheter speciellt i anslutning till kontroll av för folkhälsan relevanta aspekter, så som sjukdomsdetektering, förebyggande åtgärder, sjukdomsuppföljning och t.o.m. personifierad medicin.

Inom Åboregionen finns en framstående forskningskompetens inom såväl hälsovård som hälso- och vårdvetenskaper. Samarbetet mellan Hälsocampus Åbo-aktörerna och MSD tillför mervärde för regionens olika aktörer, ekonomi och invånare.

– Partnerskapet med MSD och Hälsocampus Åbo är oerhört viktigt med tanke på att vi genom det kan hitta nya lösningar till utmaningarna inom hälsovården och framtidens läkemedelsbehandlingar. Corporate Corner för samman experter från båda sidorna och evenemanget  spelar en nyckelroll för att etablera meningsfullt samarbete, säger Hälsocampus Åbos ordförande, vice rektor för forskning vid Åbo Akademi, Niklas Sandler.

Mediernas representanter är välkomna att delta i Corporate Corner-evenemanget i Biocity Turku, Artillerigatan 6, fredagen den 30 november kl. 9–14. I samband med evenemanget finns möjlighet att intervjua nyckelpersoner.

Programmet för dagen finns på: http://www.yrittajyysyliopisto.fi/corporate-corner-30112018/


För mera information:

Petri Lehto, direktör för samhällskontakter, MSD, +358 50 387 8068, petri.lehto@merck.com

Eva von Haartman, projektkoordinator, Åbo Akademi, +358 50 308 5453, eva.haartman@abo.fi

Eeva Rainio, fakultetschef, Medicinska fakulteten, Åbo universitet, +358 29 450 2653, erainio@utu.fi

Tilläggsuppgifter:

I Hälsokampus Åbo-samarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Turku Science Park, Åbo Yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Parterna befrämjar förutsättningarna för forskning, samarbete, utbildning samt företags- och innovationsverksamhet. Mera information: www.healthcampusturku.fi

MSD har stått på frontlinjen för medicinsk innovation och forskning redan i över ett århundrade och har utvecklat och lanserat läkemedel och vaccin mot världens mest utmanande sjukdomar. MSD är affärsnamnet för företaget Merck & Co. Inc och företaget har sitt kontor i Kenilworth, New Jersey i USA. MSD:s receptmediciner, vaccin och biologiska behandlingar är tillgängliga i över 140 länder. Genom MSD:s många samarbetsprogram och partnerskap förbinder de sig till att främja tillgängligheten till hälsovård. MSD fortsätter arbeta i frontledet för forskning i syfte att förbygga sjukdom och utveckla behandlingar mot globala sjukdomar så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimers samt infektionssjukdomar så som HIV och Ebola. Tilläggsuppgifter: www.msd.fi. MSD – Inventing for Life. Du kan också följa MSD på Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube.

 

logon

 


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör