Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar Hupa, Wärnå och Xu

Leena Hupa, Johan Wärnå och Chunlin Xu får alla finansiering för sina vetenskapligt och samhälleligt genomslagskraftiga akademiprojekt inom naturvetenskap och teknik. Den sammanlagda finansieringen uppgår till drygt 1,2 miljoner euro.

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik beviljar 72 forskningsprojekt bidrag, sammanlagt 100 delprojekt. I sina finansieringsbeslut betonar forskningsrådet i synnerhet forskningens vetenskapliga kvalitet, nyhetsvärde, genombrottspotential och genomförbarhet.

Vid Åbo Akademi finansieras Leena Hupa, professor i oorganisk kemi, med strax under 500 000 euro för sitt arbete med projektet ”High temperature chemistry of phosphorus – pathways to more effective recycling and utilization”.

Johan Wärnå, professor i kemisk reaktionsteknik, och projektet ”Molecular design enhanced synthesis of hemicellulose valorization process (HemiProMo)” får drygt 370 000 euro.

Chunlin Xu, professor i ämnet Renewable materials chemistry, och projektet ”Exploiting Lignin-Carbohydrate Complex (LCC) through Artificial Intelligence (AI-4-LCC)” finansieras med strax under 350 000 euro.

Akademiprojektsbidrag är ett av forskningsrådets viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse. Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik strävar efter att bevilja finansiering inom ett brett urval forskningsområden och att ta hänsyn till olika områdens särdrag.