Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Biokemisk forskning finansieras av Finlands Akademi

Tiina Salminen, akademilektor i biokemi vid Åbo Akademi, finansieras med 108 500 euro av Finlands Akademi. Finansieringen gäller Salminens del i konsortiet Instruct-Suomi och är för perioden 1.1.2020–31.12.2021.

Instruct-Suomi koordineras vid Helsingfors universitet och är en nationell forskningsinfrastruktur inom strukturbiokemi. Konsortiet följer principer för öppen vetenskap och stöder forskning som identifierar, producerar, renodlar och karaktäriserar proteiner och biomolekylära komplex.

Sammanlagt beviljade kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi 11,9 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella forskningsinfrastrukturer. Finansieringen fördelas mellan sex infrastrukturer.

Forskningens infrastrukturer är alla de instrument, apparater, data, material och tjänster som möjliggör forskningsarbete, stöder forskningssamarbete samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade eller decentraliserade helheter, virtuella strukturer eller en kombination av dessa.