Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar Pirjatanniemi och Östman med en knapp miljon

Professor i statsrätt och folkrätt Elina Pirjatanniemi och akademilektor i historia Ann-Catrin Östman finansieras av Finlands Akademi med 500 000 euro respektive knappt 470 000 euro. Akademiprojektsbidragen beviljas för fyra år, från 1.9.2021–31.8.2025.

Elina Pirjatanniemis projekt bär titeln The many faces of special protection: Unpacking the roles of vulnerability in human rights and criminal law (ROVU) och Östmans projekt Waves of banishments? Regulations and practices of expulsion in Northern Europe 1450–1900.

Akademiprojektsbidrag är forskningsrådet för kultur och samhälles viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. I forskningsrådets finansieringsbeslut läggs särskild vikt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och/eller vetenskaplig förnyelse.