Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finansiering på närmare 700 000 euro till FNT

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi har nyligen erhållit finansiering som sammanlagt uppgår till närmare 700 000 euro. Cellbiologen Guillaume Jacquemet finansieras som akademiforskare av Finlands Akademi och projektet DEOS vid industriell ekonomi finansieras av Business Finland för att utveckla modeller som minskar fraktens koldioxidutsläpp.

Guillaume Jacquemet har erhållit Finlands Akademis finansiering för anställning som akademiforskare. Finansieringen är 447 650 euro för fem år och ges för projektet Filopodia-mediated communication in cancer progression (FILOCOM). Jacquemet är för tillfället specialforskare i cellbiologi vid Åbo Akademi.

Syftet med Finlands Akademis val av akademiforskare är att ge lovande forskare omfattande och mångsidiga möjligheter att bedriva oberoende forskning och bilda en egen forskningsgrupp samt utveckla forskningen inom det egna området. Vid valet av akademiforskare betonades forskningsprojektens höga vetenskapliga kvalitet, sökandenas uppåtgående karriärutveckling samt satsningar på internationellt samarbete.

Projektet DEOS (Driving Emissions Out of Shipping) har erhållit finansiering från Business Finland. Åbo Akademis del av finansieringen är 234 000 euro.

Målet med projektet är att utveckla digitala processer för att lokalisera och koordinera olika former av kolneutral frakt, samt utveckla en modell för detta som oberoende av fraktens längd ska gå att implementera globalt.

– Viking Line, ESL Shipping och Attracs är med i DEOS och utvecklar digitala modeller för att tillhandahålla utsläppsfri frakt. Därtill kommer vi att samarbeta med bland annat EU-kommissionen som är mycket intresserade, säger Magnus Gustafsson, forskningschef vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi.