Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Miljövänligare sjöfart minskar fraktkostnaderna

Sjöfarten skulle tjäna på att minska koldioxidutsläppen. Ny forskning visar att rederier och hamnar kan göra ekonomiska inbesparingar genom att till exempel investera i digitala verktyg för ruttplanering och utrusta fartygen med solceller.

En förbättrad användning av existerande farkoster och investeringar i gröna och hållbara teknologier som gör dem mera energieffektiva skulle ansenligt minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Dessutom visar en ny studie gjord vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi att kostnaderna för frakten i samma veva skulle minska.

Studien sammanför analys av utsläppsminskning med investeringskalkyler.

– Med rätt kombination av operativa och teknologiska förändringar är det möjligt att minska både utsläppen och fraktkostnaderna. Om fartygen framöver konsumerar mindre bränsle för att transportera samma mängder frakt gör rederierna betydande inbesparingar i bränslekostnaderna, säger Magnus Gustafsson, forskningsledare i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Sjöfartssektorn förorsakar årligen betydande koldioxidutsläpp, vilket skadar både miljö och samhälle. På senare år har det växt fram både en vilja inom och ett tryck mot branschen att minska på utsläppen, men den hårda konkurrensen inom området försvårar utvecklingen.

Digitaliseringen erbjuder här konkreta möjligheter. Till exempel skulle nya digitala planerings- och bokningsverktyg göra det möjligt att navigera enligt smartare rutter och minska mängden resor som fartygen gör halvtomma eller till och med helt olastade.

– Genom att minska mängden sjömil som fartygen åker tomma kan den nuvarande fartygskapaciteten användas bättre och utsläppen förorsakade av dessa så kallade barlastresor elimineras, säger Henry Schwartz, doktorand i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

– Andra investeringar i ny teknologi som enligt vår modell visat sig vara ekonomiskt lönsamma är till exempel solceller, optimerade propellrar och möjligheten att ansluta till det vanliga elnätet när fartyget är i hamn, så kallad cold ironing. Däremot visade sig till exempel installation av vindkraft inte lönsamt.

Forskningen ingår som en del i Åbo Akademis forskningsprofil Havet, som sammanför industriell ekonomi, marinbiologi och offentlig förvaltning till tvärvetenskaplig havsrelaterad forskning. Studien gjordes som en fortsättning på ett långvarigt och fruktbart samarbete mellan laboratoriet för industriell ekonomi och Stiftelsen för projektforskning.

 

Schwartz, Henry; Gustafsson, Magnus & Spohr, Jonas: Emission abatement in shipping – is it possible to reduce carbon dioxide emissions profitably? Journal of Cleaner Production (2020, ScienceDirect). Läs artikeln på https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120069.

 

Mera information:

Magnus Gustafsson
Forskningsledare i industriell ekonomi vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 554 0507
E-post: magnus.gustafsson@abo.fi