Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

FA finansierar forskningsinfrastrukturer vid ÅA med över en halv miljon

Konsortierna FINMARI och FIRIPO där Åbo Akademi ingår är två av de 15 forskningsinfrastrukturer som får dela på nästan 36 miljoner euro från Finlands Akademi. Ungefär 600 000 euro av totalfinansieringen går till Åbo Akademi.

Finansieringen som går till Åbo Akademis är följande:

Grönlund, Kimmo: Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion/The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO får 488 747 euro för tiden 1.1.2022-31.12.2026. Professor Grönlund leder konsortiet.

Snickars, Martin: Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI får 117 696 euro för tiden 1.1.2022–31.12.2023. Konsortiet koordineras av Finlands miljöcentral.

Tjugo miljoner av den beviljade finansieringen grundar sig på EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och Finlands program för hållbar tillväxt. Genom RRF-finansieringen stöds forskning kring den akvatiska miljön (havsforskning, hydrologi, is- och vågbildning), atmosfär- och miljöforskning, livsmedelsforskning, språkvetenskap och språkresursforskning samt tjänster för kvant- och högpresterande beräkning.

FIRI-finansiering stöder forskning kring den allmänna opinionen, forskningsmiljön för framtida trådlös kommunikation, datahanteringen inom hälso- och biovetenskaper, medicinsk avbildning, öppna geografiska informationssystem, förståelsen för skogsdynamik samt digitaliseringen, hanteringen och den öppna distributionen av artdata. FIRI-finansiering beviljades för forskningsinfrastrukturer till ett belopp av närmare 16 miljoner euro.

Läs mera här: https://www.aka.fi/sv/om-oss/aktuellt/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/15-forskningsinfrastrukturer-far-dela-pa-ca-36-miljoner-euro-av-finlands-akademi/