Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Europeiskt pris för arbete med livet under ytan

Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön, VELMU, har vunnit årets europeiska Natura 2000-pris i sin kategori.

Tävlingen innefattar totalt fem kategorier som alla hänför sig till att bevara naturen i Europas Natura 2000-områden. VELMU tävlade och vann i kategorin ”bevarande” (conservation). Priset i den här kategorin ger erkännande till insatser som har förbättrat bevarandestatus för en särskild naturlig livsmiljötyp och/eller art.

VELMU, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, lanserades av miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE) 2004 och genomförs under ledning av miljöministeriet. Andra centrala aktörer i programmet är Åbo Akademi, Forststyrelsens naturtjänster, Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen, NTM-centralerna vid kusten och Sjökrigsskolans forskningscenter.

Vid Åbo Akademi är det ämnet miljö- och marinbiologi och särskilt specialforskare Sonja Salovius-Laurén och projektforskare Henna Rinne som arbetat med projektet.

VELMU är ett program för inventering av marin mångfald under vatten där man samlar in information om förekomsten av naturtyper, arter och de undervattenssamhällen de bildar i marina regioner i Finland. Målsättningen är att främja skyddet av arter och havsområden i Östersjön och stöda ett hållbart nyttjande av naturresurser.

De övriga kategorierna i tävlingen om det europeiska Natura 2000-priset är socioekonomiska fördelar, information, förening av intressen/uppfattningar och gränsöverskridande samarbete och nätverkande. Det bidrag som fått flest röster av allmänheten får tävlingens Citizens award, medborgarnas pris. I år gick det här priset till programmet Partnership for protection of Bulgarian old-growth forests in Natura 2000.

Det här året tävlade 27 finalister bland dem som ansökt om 2020 års europeiska Natura 2000-pris. Här kan du se alla finalister: https://natura2000award-application.eu/finalists