Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ett fall av coronavirus vid Åbo Akademi i Åbo

En person vid Åbo Akademi i Åbo har testat positivt för coronaviruset. Åbo stads smittskyddsmyndighet utreder situationen.

Personer i den smittades närmaste krets har kontaktats och försatts i karantän. Studerande, medarbetare och andra personer som har vistats på campus i Åbo ombeds följa med sitt hälsotillstånd och genast söka sig till coronatest – också om de får bara milda symtom.

Gulnäbbsakademierna som skulle gå av stapeln på Arkens innergård i Åbo onsdag 9.9 och torsdag 10.9 flyttas till ett senare datum.

För att hindra smittspridning påminner vi studerande och personal att fortsättningsvis följa gällande säkerhetsanvisningar som finns samlade på sidan www.abo.fi/covid19. Anvisningarna uppdateras vid behov.

Du kan göra en symtombedömning för coronavirusinfektion i Omaolo-tjänsten www.omaolo.fi. Tveka inte att kontakta hälsovården om du misstänker att du har blivit exponerad för smitta.