Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Egde computing ger ökad maskineffektivitet

 

Forskarna inom projektet EDGE – Edge Analytics for Smart Diagnostics in Digital Machinery Concept – har undersökt hur man kan öka effektiviteten hos arbetsmaskiner och fartygmotorinstallationer med hjälp av så kallad edge computing.

Edge computing, på svenska i det närmaste randberäkningar, innebär att beräkningarna sker lokalt, direkt i arbetsmaskinen eller i en installerad apparat. På det här sättet kan analytik som utvecklats som molntjänst utföras direkt på maskinen, så att beräkningsresultaten är tillgängliga utan dröjsmål och oberoende av snabba dataförbindelser.

Edge computing möjliggör betydliga höjningar av effektiviteten i arbetsmaskiner, genom att i realtid ge arbetsmaskinsföraren information om hur effektivt ett arbetsmoment har utförts. Den här informationen kan användas till att utföra arbetsmoment effektivt oberoende av tidigare erfarenhet.

Genom att kontinuerligt och utan dröjsmål följa med motorns kondition och kommande behov av service, möjliggör edge computing också autonoma maskinrum i fartyg. På detta sätt kan man höja motorns nyttjandegrad, och serviceåtgärder kan i god tid planeras och utföras vid lämpligt hamnbesök.

I det tvååriga projektet deltog Wärtsilä, Wapice, Solita, Silo.AI, Top Data Science, Ponsse, Fingrid, Meluta, KNL Networks, Epec, Wasaline, Edupower samt forskningspartnerna Åbo Akademi, Tammerfors universitet och Vasa universitet. Projektet finansieras av Business Finland.

Projektets resultat presenteras i ett onlineseminarium tisdagen den 9 februari 2021, kl. 9.30–12.00. Anmälan sker via https://abacus.abo.fi/edge. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

 

Mera information:

Jerker Björkqvist, Åbo Akademi
Telefon: 050 409 6335

Kalevi Huhtala, Tammerfors universitet
Telefon: 040 849 0512

Seppo Niemi, Vasa universitet
Telefon: 050 430 8519