Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Donation från Eschnerska riktas till forskning inom logopedi

Logopedin vid Åbo Akademi får en donation om 300 000 euro från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet. Summan ska användas för forskning som stödjer förebyggande hälsovård bland olika åldersgrupper.

Logopedi handlar om så mycket mera än att korrigera uttalsstörningar. En stor del av logopedin är förebyggande arbete för att möta samhällets behov med en befolkning som blir äldre. Logopedi kan då till exempel handla om ergonomiska anpassningar eller träning av röstkapacitet för att individens röstfunktion ska orka hänga med längre i arbetslivet. För de här ändamålen behövs mera forskning.

– Vi planerar att starta ett projekt där vi tittar närmare på kommunikation och röstanvändning bland äldre personer vid generellt god hälsa. Till exempel kommer vi att titta på preventiva former av stöd som talterapeuter kan ge klienter. Det kan handla om att förstå hur anpassningar kan göras i arbetsmiljön – eller i föreningslivet – för att stöda röst- och kommunikationsfunktioner eller identifiera vilka hälsovårdsgrupper som behöver handledning för att stöda patienter som har en sväljningsproblematik, säger Viveka Lyberg Åhlander, professor i logopedi vid Åbo Akademi.

Hon hoppas att redan till hösten 2022 kunna engagera åtminstone två doktorander och en postdoktoral forskare inom det nya projektet som ska bygga vidare på pågående forskning om äldres deltagande och deras egen syn på röstkapacitet och interaktion och de begränsningar som de erfar när exempelvis rösten inte fungerar som man är van.

Donationen till det humanistiska området vid Åbo Akademi kan enligt stiftelsens stadgar användas fritt inom forskningsområdet för olika former av förebyggande hälsovård bland olika åldersgrupper. Åbo Akademi har därför beslutat att använda donationen för att utveckla förebyggande hälsovård inom logopedin. Inom ämnet arbetar man ofta tvärvetenskapligt och forskningen tangerar samhällets alla ålderskategorier, från det prematura stadiet fram till ålderdom.

– För att ha koll på de problem som uppträder bland äldre behöver vi också ha koll på dem som är friska, på det sättet kommer vi att kunna arbeta preventivt. Det är fint att att kunna gynna sådan forskning som stödjer logopedins utveckling och att vi genom donationen kan stärka kompetensmiljön inom det här forskningsområdet, säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi.

Logopedi omfattar förutom olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk även ät- och sväljningsfunktioner. Forskningen undersöker i störningar i de här funktionerna, hur man kan behandla dem och de olika behandlingarnas effekt. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

– Genom att stöda logopedin ser vi på sikt stora positiva effekter i vår hälsa och vårt samhälle, säger Henrik Karlsson på Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

 

Mera information:
Viveka Lyberg Åhlander, professor i logopedi vid Åbo Akademi
Telefon: +358 50 476 3564
E-post: viveka.lybergahlander@abo.fi