Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om kiselbaserade nanopartiklar i läkemedelsbruk

Rawand Mustafa.
Rawand Mustafa

M.Sc. Rawand Mustafas doktorsavhandling i farmaci framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Avhandlingen har titeln Silica core@shell Nanoparticles for Biomedical Applications.

Disputationen äger rum fredagen den 31 maj 2024 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Gøril Eide Flaten, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø och kustos är professor Hongbo Zhang, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

Den här avhandlingen syftar till att förbättra behandlingsresultaten vid allvarliga tillstånd så som cancer, infektioner orsakade av biofilmer, och hörselnedsättning genom nanoteknikbaserad läkemedelstillförsel. Nanoteknik gör det möjligt att skapa extremt små partiklar som kan transportera läkemedel till de sjuka cellerna och göra behandlingarna mer effektiva, minska skadliga biverkningar på friska celler, säkerställa att patienterna följer behandlingen och till och med möjliggöra nya medicinska behandlingar.

Cancer är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, och det är avgörande att hitta bättre sätt att tillföra läkemedel effektivt till målvävnaden eller -cellerna för att kunna förbättra behandlingarna. Traditionell kemoterapi har ofta nackdelar som att den skadar friska celler och inte når tumörerna tillräckligt effektivt. På samma sätt drabbar hörselnedsättning miljontals människor världen över, men att behandla sjukdomar i innerörat med systemiska läkemedel kan orsaka biverkningar. Lokal administrering är riskabelt och invasivt, samtidigt som barriärer i örat begränsar läkemedelsgenomträngningen. Biofilmer, som ligger bakom många infektioner, är svåra att behandla eftersom de bildar skyddande lager som är resistenta mot antibiotika. Detta gör dem upp till 1000 gånger svårare att döda än enskilda bakterier.

För att ta itu med dessa utmaningar presenteras i denna doktorsavhandling nanopartiklar (små transportfordon för läkemedel) som kombinerar olika material i en så kallad core@shell-design. Dessa nanopartiklar kan utföra flera olika uppgifter, vilket gör dem användbara för att behandla dessa utmaningar. I en del av studien testades dessa nanopartiklar för cancerbehandling. Nanopartiklarna frisätter läkemedel när de triggas av ljus eller pH-ändringar, vilket gör dem effektiva när det gäller att transportera läkemedel direkt till tumörer samtidigt som de minskar den mängd läkemedel som behövs och förlänger frisättningstiden, dvs. behandlingens längd. De har också visat sig vara lovande när det gäller att döda cancerceller samtidigt som frisk vävnad bevaras. Dessutom undersöktes möjligheten att använda dessa nanopartiklar för att behandla hörselnedsättning genom att förbättra läkemedelstillförseln till innerörat med hjälp av ljus som en läkemedelspermeabilitetsförstärkare och trigger för läkemedelsfrisättning. Studien utvecklade också en ny metod för att förstå hur dessa nanopartiklar växelverkar med bakteriella biofilmer, vilket kan förbättra infektionsbehandlingar.

Sammantaget visar denna forskning på potentialen hos kiseldioxidbaserade core@shell-nanopartiklar inom farmaci. De kan skräddarsys för olika behandlingar, vilket ger hopp om förbättrade patientresultat. I takt med att detta område utvecklas kan dessa nanopartiklar öppna upp nya möjligheter för läkemedelstillförsel och medicinska behandlingar, vilket i slutändan kan förbättra patientvården och livskvaliteten.

Rawand Mustafa kan vid behov nås per telefon 041 704 2573 eller e-post rawand.mustafa@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.