Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Distansstudierna vid Åbo Akademi fortsätter i period två

Enligt rektor Moira von Wrights beslut fortsätter studierna vid Åbo Akademi på distans också under höstterminens andra period 28.10–18.12.2020. Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, exempelvis där undervisningen hålls i laboratorier, kliniker eller slöjdsalar.

Första årets studerande som inledde sina studier med närundervisning vid terminsstarten kommer under period två att fortsätta med en kombination av när- och distansstudier.

Också Åbo Akademis anställda, forskare och andra personer knutna till akademin fortsätter arbetet på distans.

– Situationen de senaste veckorna har visat att spridningen av covid-19 i Finland på inget sätt har stannat. Hur mycket vi än ser fram emot att återgå till gemenskapen och vardagen på campus är våra studenters och anställdas trygghet första prioritet, säger prorektor Stefan Willför.

Willför betonar att all närundervisning ordnas så att studenternas och personalens trygghet beaktas, genom god handhygien, säkra avstånd och genom att använda ansiktsmask. Åbo Akademi rekommenderar också att studerande och personal laddar ner smittspårningsappen Coronablinkern.

Mera information om coronahöstens studiearrangemang och säkerhetsåtgärder vid Åbo Akademi finns på adressen www.abo.fi/covid19.

Mera information: 

Stefan Willför, prorektor
+358 40 504 7904
stefan.willfor@abo.fi