Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Diskutera Europas framtid – Europaforumet inleds 25.8

Europaforumet, ett tre dagar långt debattevenemang om vetenskap, ekonomi och politik, äger rum i Åbo 25–27.8. Forumets diskussioner går att följa fritt på en virtuell evenemangssida. Det går även att delta i diskussionerna genom att skicka frågor och kommentarer via en chatt. Diskussionerna spelas in och läggs senare upp på bland annat YouTube.

Årets Europaforum arrangeras som ett hybridevenemang och inkluderar mer än 30 anföranden och debatter. Med på scenen finns toppnamn inom EU-politiken, bland andra statsminister Sanna Marin, Europaminister Tytti Tuppurainen, utrikesminister Pekka Haavisto, partiordförande Petteri Orpo, Europeiska kommissionens generalsekreterare Ilze Juhansone och ett stort antal ministrar, EU-parlamentariker, beslutsfattare och experter.

– Åbo har alltid varit Finlands mest europeiska stad och internationalitet i alla bemärkelser är en del av stadens identitet. Vi vill bevara och utveckla denna roll, inte minst genom Europaforumet som även i år inleder politikens höstsäsong. Forumet erbjuder en högklassig och aktuell inhemsk och europeisk programhelhet. På Åbo stads vägnar vill jag tacka alla programarrangörer för deras hårda arbete och engagemang – trots alla praktiska utmaningar som pandemin medfört är årets program mångsidigare än någonsin tidigare, säger borgmästare Minna Arve.

Europaforum ordnas för fjärde gången i år. Europaforumet etablerades på initiativ av universiteten i Åbo och är ett nationellt diskussionsforum för medborgarorganisationer, näringsliv och offentliga beslutsfattare. Forumet är en viktig del av stadens internationella relationer. Högskolorna i Åbo är starkt involverade i programarrangemangen för evenemanget. Liksom förra året kommer deltagandet på plats i Europaforum att vara programarrangörernas inbjudningar.

Debatter lyfter fram jaktplansaffären, handelsrelationer och synpunkter från ledande politiker

På vetenskapsdagen onsdagen 25.8 diskuteras bland annat Finlands kommande jaktplansinvestering i en paneldebatt med representanter från länderna som deltar i anbudstävlingen, det vill säga Frankrike, Sverige, Storbritannien och USA.

Europeiska kommissionens generalsekreterare Ilze Juhansone deltar i Europaforumet och inleder forumets ekonomidag torsdagen 26.8 med sina synpunkter kring EU:s konkurrensförmåga samt handelsförhållandena mellan USA, Kina, EU och Finland.

Politikdagen fredagen 27.8 kulminerar i en debatt mellan statsminister Sanna Marin och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo. Programmet inkluderar även ett offentligt hörande av riksdagens stora utskott.

Europaforumet är en del av Konferensen om Europas framtid och de teman som tas upp under Europaforumet rapporteras till konferensen.

Se hela programmet: https://europeforum.fi/sv/program/