Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Europaforumet för fram ungdomarnas röst i augusti i Åbo

Europaforumet som ordnas 25–27 augusti i Åbo uppmuntrar unga att delta i diskussionen om Europa och det europeiska samarbetet. Unga deltar i evenemanget som talare, programanordnare samt som frivilliga i de praktiska arrangemangen. Förhoppningen är att så många unga som möjligt deltar även i forumets diskussioner via den virtuella evenemangsplattformen.

I diskussionerna på Europaforumet 2021 framhävs i år förändringen i EU och Finland samt informationspåverkan. Att ungdomarna deltar i diskussionerna är viktigt, eftersom de utgör Europas framtid.

– De ungas och studerandenas röst borde höras allt bättre. Ett framåtblickande Europa byggs upp tillsammans genom att höra olika parter men i diskussionerna lyssnar man ofta inte tillräckligt till de ungas röst. De unga kan uppleva att den egna kompetensen eller det egna kunnandet inte räcker till för att föra Europadiskussioner. Diskussionsdeltagarna förväntas ändå inte alltid ha färdiga lösningar eller en bred och lång erfarenhet. Visioner, diskussioner och aktivt deltagande utgör redan ett stort steg framåt och därför är det mycket viktigt att även unga och studerande inspireras och tar mod till sig att delta i diskussionen och föra fram sina tankar till beslutsfattarna. Europaforumet i Åbo erbjuder en möjlighet och öppen plattform till att lära sig mer om intressanta teman, delta i medborgardiskussioner och öka interaktionen mellan ungdomar och beslutsfattare, säger Jenna Rautionaho, styrelsemedlem i Åbo universitets studentkår.

– Hybriddeltagandet i Europaforumet i år ger en utmärkt möjlighet även för unga att delta i programmet och diskussionen via den elektroniska evenemangsplattformen. Alltså är det lätt att följa diskussionen hemma på soffan runtom i Finland. Samtidigt är det möjligt att delta flexiblare när det passar de egna tidtabellerna. Via plattformen kan man också ställa frågor och ge kommentarer, påminner Rautionaho.

Två kvinnor med flyers.

”Beslut som gäller ungdomar fattas i EU”

På onsdagen den 25 augusti hålls Europaforumets vetenskapsdag där man diskuterar bland annat artificiell intelligens, vaccin och informationsbubblor med ledning av Åbo universitet och Åbo Akademi. En av talarna är doktorand Kristiina Makkonen från Åbo universitet som uppmanar unga till aktivt deltagande, eftersom beslut som gäller finländska unga fattas även på europeisk nivå.

– Det är viktigt att även de unga påverkar beslutsfattandet. Att delta i diskussionen är ett lätt men mycket viktigt sätt att påverka. Den europeiska och internationella diskussionen lär de unga att värdesätta olikhet och ökar fördomsfriheten, betonar Makkonen.

Makkonen deltar i programmet Vacciner och informationsbubblor där hon särskilt vill lyfta fram en ung läkares oro över vaccinationsmotståndet och dess inverkan på kommande generationer.

– Tveksamhet inför vaccinationer har definierats som en världsomfattande hälsorisk. Vaccinationsmotståndet försämrar bland annat situationen för antibiotikaresistensen. De mest centrala orsakerna till tveksamheten är kunskapsmässiga, kulturella och ideologiska. Jag hoppas att diskussionerna leder till nya idéer för att öka den positiva inställningen till vaccinationer.

Öppningsanförandet Mitt Europa utmanar skolklasser till Dialogpaus-diskussioner

I samarbete med Stiftelsen Dialogpaus anordnas fredagen 27.8. ett anförande med temat Mitt Europa som behandlar Europa och det europeiska samarbetet och som riktats till ungdomar. Anförandet fungerar som en inledning till Dialogpaus-diskussionerna i vilka även skolklasser utmanas att delta. Genom att anta utmaningen deltar skolklasserna i Dialogpaus-diskussionen under hösten 2021. Som en del av utmaningen ges lärarna möjlighet att utbilda sig i användningen av Dialogpaus-metoden. Deltagandet är avgiftsfritt.

Syftet med Dialogpaus-diskussionen är att öka förståelsen av ett gemensamt tema, de övriga diskussionsdeltagarna samt även av en själv genom att föra en konstruktiv dialog. Läs mer om metoden på Dialogpaus-stiftelsens webbplats.

Ungdomar kan rensa felaktig information från sociala medier

Unga Européer i Åbo rf ordnar onsdagen 25.8. ett öppet diskussionsevenemang med temat EU, ungdomar och sociala medier. Det riktar sig särskilt till unga som är intresserade av att främja Europakunskap till exempel i sina egna sociala medier-kanaler. Under evenemanget kan publiken diskutera med experter om hur man kan påverka via sociala medier samt hur särskilt unga kan rensa disinformation från sociala medier.

Talare i evenemanget är konsult Silva Mertsola, som specialiserat sig på den offentliga förvaltningens utveckling, direktör Aura Salla, som ansvarar för Facebooks EU-relationer samt diversitetkonsult Fatima Verwijnen, som utbildar företag i jämlikhets- och minoritetsfrågor. Verwijnen är känd som en aktiv debattör i sociala medier vars Fatimointi-konto på Instagram har mer än 20 000 följare. I sina sociala medier-kanaler strävar hon efter att påverka den samhälleliga diskussionen.

– Jag vill särskilt lyfta fram minoritetsungas synvinkel på sociala mediers påverkansmöjligheter. Jag är också intresserad av hur antirasismen reflekteras i denna kontext, säger Verwijnen.

Diskussionen modereras av Anni Taavila, ordförande för Unga Européer i Åbo.

Ungdomarna utmanar finländska Europaparlamentariker om utbildning, miljön och gemensamma värderingar

Finlands Studentkårers Förbund, Åbo universitets studentkår, Åbo Akademis Studentkår samt Europaparlamentets kontor i Finland står fredagen 27.8 som värdar för evenemanget Dueller om Europas framtid – Hur går det med utbildningen, miljön och de europeiska värderingarna i framtiden? där man går tre livliga 15 minuters snabbdebatter i olika frågor. Diskussionsdeltagarna är Europaparlamentarikerna Sirpa Pietikäinen, Elsi Katainen, Nils Torvalds, Alviina Alametsä och riksdagsledamot Eveliina Heinäluoma.

Unga Européer i Åbo rf ordnar fredagen 27.8 paneldiskussionen EU:s roll som beskyddare av grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter. Talare är Risto Rajala, ordförande för Unga Européer, Europaparlamentarikern Alviina Alametsä samt Kaisa Korhonen, juridisk sakkunnig vid Amnesty. På evenemanget diskuterar man hur EU effektivare kan försvara mänskliga rättigheter och främja förverkligandet av sina viktigaste värderingar på sitt område.

Ungdomarna deltar i arrangemangen av Europaforumet

I evenemanget deltar många unga frivilliga som säkerställer att de praktiska arrangemangen fungerar. Om du själv är intresserad av att se vad som händer bakom kulisserna på Europaforumet och vill få intressanta och nyttiga erfarenheter och kontakter, anmäl dig som frivillig via länken: https://www.lyyti.fi/reg/Turun_Eurooppafoorumi_2021_avustajat_7795.