Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Det lönar sig att frakta dyra produkter grönt

Hållbar frakt kan vara en konkurrensfördel och inte en kostnad. Ny forskning visar att framför allt högförädlade produkter kan dra nytta av frakt med förnybara bränslen.

Forskning visar att konsumenterna i allt högre grad är beredda att betala för hållbara lösningar. En ny studie gjord i samarbete mellan forskare vid Åbo Akademi, Åbo universitet och PBI Research Institute bygger vidare på det här och visar att vissa varor kan fraktas kostnadseffektivt med hållbara bränslen.

Forskarna har analyserat hur hållbar frakt skulle påverka konsumentpriserna inom olika varukategorier.

– Studien visar att transport av varor med förnybara bränslen i stället för fossila bränslen skulle öka priset på elektronik och fordon med mindre än en procent. Det här gör förnybara bränslen till ett rationellt alternativ för frakt, säger forskarstuderande Henry Schwartz.

Kostnaden beror i hög grad på den fraktade produktens förädlingsvärde. Priset på varukategorier med lågt värde påverkades mera av ökade bränslekostnader.

– För produkter med hög förädlingsgrad ger förnybara bränslen stora affärsmöjligheter. Att i vinstsyfte frakta lågförädlade produkter med bränslen som är dyrare än normalt är däremot utmanande. Inom dessa grenar av branschen skulle det vara bra att tänka över hållbarheten och konkurrenskraften i strukturen på distributionskedjan, säger forskningsledare Magnus Gustafsson.

Forskningen gjordes som ett samarbete inom Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma forskningsprofil Havet tillsammans med PBI Research Institute. Forskningen finansierades av Business Finland.

 

Artikeln: Henry Schwartz, Tomi Solakivi och Magnus Gustafsson. ”Is There Business Potential for Sustainable Shipping? Price Premiums Needed to Cover Decarbonized Transportation.” Sustainability 14, no. 10 (2022): 5888. Artikeln finns på: https://doi.org/10.3390/su14105888

 

Mera information:
Magnus Gustafsson
Forskningsledare i industriell ekonomi vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 554 0507
E-post: magnus.gustafsson@abo.fi