Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

PBI Prize 2021 till Henry Schwartz, Magnus Gustafsson och Jonas Spohr

PBI Prize, grundat av Stiftelsen för projektforskning, har tilldelats en forskargrupp inom hållbar maritim logistik. Priset gavs för en arikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cleaner Production. Titeln på artikeln är ”Emission Abatement in Shipping – Is it Possible to Reduce Carbon Dioxide Emissions Profitably?” och dess huvudförfattare är doktorand Henry Schwartz.

Utgångspunkten för den prisbelönade artikeln är att sjöfart skapar betydande mängder koldioxidutsläpp. Eftersom koldioxid är skadligt för både miljön och samhället finns det en vilja och ett tryck att minska mängden antropogen koldioxid som sjöfarten förorsakar.

I artikeln undersöker forskargruppen operativa och teknologiska åtgärder som skulle göra det möjligt för rederierna att inte bara minska sina koldioxidutsläpp utan samtidigt också göra ekonomisk vinst på det. Undersökningen gjordes genom att skapa modeller för förutsättningarna för utsläppsminskning och kostnadsstrukturerna för ett urval fraktfartyg inom närsjöfartssektorn.

Resultaten visar att sjöfartssektorn kan göra betydande minskningar i koldioxidutsläppen på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Detta beror delvis på förbättrad operativ prestanda och delvis på ökad energieffiktivitet.

– Vår analys visar att sjöfarten kan minska sina utsläpp på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Över 50 procent av CO2-utsläppen kan minskas med lönsamma investeringar i det urval av fartyg som vi har undersökt. Både sjöfartssektorn och miljön vinner på smarta investeringar, säger Henry Schwartz.

PBI Prize finansieras av Stiftelsen för projektforskning och delas år 2021 ut för första gången. Priset kommer att bli en årligen återkommande utmärkelse för internationellt högklassig finländsk forskning inom företagsledning och -organisation med ett speciellt fokus på internationell projektverksamhet. Priset ges av Stiftelsen för projektforskning i samarbete med Åbo Akademi och prissumman är 5 000 euro. Mottagaren bestäms av Stiftelsen för projektforsknings styrelse utifrån en internationell, extern evaluering.

 

Mera information om den prisbelönta artikeln:
Henry Schwartz
Doktorand vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 717 0310

Mera information om PBI Prize:
Kim Wikström
Professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 553 3289
E-post: kim.wikstrom@abo.fi