Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Mitä jos kestävä kuljetus olisikin kilpailuetu eikä kustannus?

Kestävästä kuljetuksesta voi muodostua kilpailuetu. Uusi tutkimus osoittaa, että erityisesti korkean jalostusasteen tuotteet voivat hyötyä uusiutuvista polttoainesta kuljetuksessa.

Tutkimuksiin perustuen kuluttajat ovat entistä valmiimpia maksamaan kestävin menetelmin tuotetuista hyödykkeistä. Tuoreen tutkimuksen mukaan kestävää kuljetusta olisi hyvä tarkastella suppean kustannusnäkökulman sijaan myös mahdollisuutena, sillä tulevaisuudessa kestävä kuljetus saattaa olla yrityksille kilpailuetu. Tutkimuksen toteuttivat Åbo Akademin, Turun yliopiston ja PBI Research Instituten tutkijat.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa on analysoitu, millainen vaikutus uusiutuvien polttoaineiden käytöllä merikuljetuksessa olisi kuljetettujen tuotteiden hintoihin.

– Kestävän merikuljetuksen vaikutus elektroniikan ja kulkuvälineiden hintoihin on prosentin luokkaa. Tämä tieto tekee kuljettamisesta uusiutuvin polttoainein varteenotettavan vaihtoehdon, toteaa Åbo Akademissa väitöskirjaansa laativa Henry Schwartz.

Hintavaikutus riippuu paljon kuljetettavan tuotteen jalostusarvosta. Erityisesti matalan jalostusasteen tuotteiden hintoihin tavanomaisia polttoaineita kalliimpien uusiutuvien polttoaineiden käytön hintavaikutus on suurempi.

– Korkean jalostusarvon tuotteille kuljetus uusiutuvilla polttoaineilla tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia – matalan jalostusasteen tuotteiden kuljettaminen tavanomaisia polttoaineita kalliimmin polttoainein on kannattavuusmielessä haastavaa ja niillä aloilla olisi hyvä miettiä toimitusketjun rakenteen kestävyyttä ja kilpailukykyä, kertoo tutkimusjohtaja Magnus Gustafsson.

Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Åbo Akademin ja Turun yliopiston tutkijoiden yhteisen Meri-profiloitumisalueen puitteissa yhteistyössä PBI Research Instituten kanssa. Tutkimuksen rahoitti Business Finland.

 

Lue artikkeli: Henry Schwartz, Tomi Solakivi ja Magnus Gustafsson. ”Is There Business Potential for Sustainable Shipping? Price Premiums Needed to Cover Decarbonized Transportation.” Sustainability 14, no. 10 (2022): 5888. Artikkeli saatavissa: https://doi.org/10.3390/su14105888

 

Lisätietoja:
Magnus Gustafsson
Tutkimusjohtaja, teollisuustalous, Åbo Akademi
Puh. +358 40 554 0507
Sähköposti: magnus.gustafsson@abo.fi