Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Den tyska innovationsgiganten Fraunhofer landstiger i Åbo

Yrkeshögsskolan Novias och Fraunhofer CML:s nya forskningsenhet kommer att ta fram smarta sjöfartslösningar för hela det finska sjöklustret, i samarbete med företag och Teknologicampuset i Åbo, där Åbo Akademi ingår.

Den tillämpade forskningen och produktutvecklingen i det finska sjöklustret blir mångsidigare i och med den nya forskningsenheten för smart sjöfart, som inleder sin verksamhet i juni vid Aboa Mare, Novias campus för sjöfart (Fraunhofer Innovation Platform for Smart Shipping – FIP-S2@Novia).

Forskningsledare Mirva Salokorpi vid Yrkeshägskolan Novia är entusiastisk över den nya given i det finska innovationsfältet.

”Fraunhofer CML är ett ledande forskningscenter inom sjöfart i Europa och globalt. De har omfattande nätverk, många företagspartners och muskler för starka EU-finansieringsansökningar.”

Fraunhofer CML är en del av Fraunhofer. Det är Europas starkaste organisation inom tillämpad forskning med 75 olika institut, som är specialiserade på olika tekniska branscher och har omfattande samarbetsnätverk världen över.

Den nya enhetens andra direktör Hans-Christoph Burmeister vid Fraunhofer CML är imponerad av det starka och innovativa finska sjöklustret samt av företagens vilja att investera i forskning och produktutveckling.

”Dessutom har finska staten och myndigheterna en positiv inställning till exempel gällande utveckling av den autonoma sjöfarten, vilket gör Finland väldigt intressant för oss. ”

Forskningsenheten samarbetar med Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola. Fraunhofer CML:s Burmeister tycker att det är väldigt bra att alla regionens högskolor är med.

”Det lokala ekosystemet för forskning och produktutveckling inom sjöfarten har en viktig roll i den nya forskningsenheten”, säger han.

Tillämpad forskning i samarbete med företag

Salokorpi betonar att den nya enheten fokuserar på tillämpad forskning och samarbetar med företagen i det finska sjöklustret. Hon vet att flera företag vill inleda ett samarbete genast.

Ett av de här företagen är Meyer Turku. Enligt produktionsdirektören Mika Heiskanen är det ytterst viktigt med samarbete mellan flera aktörer när det gäller forskning och produktutveckling, för att Meyer med partner också i framtiden ska kunna svara mot kraven inom kryssningsbusinessen.

”Det enda sättet att hålla oss i spetsen inom teknikkunnandet är öppet nätverkande till gagn för den här industriella sektorn.”

Heiskanen bedömer att Meyers framtida samarbete med forskningsenheten kommer att gälla automation av kryssningsfartyg och digitalisering av produkter. För företagen inom det finska sjöklustret tror han att den lokala enheten kan öppna dörrar till samarbete med de övriga instituten inom stiftelsen Fraunhofer.

Med sikte på en bestående forskningsenhet

Den nya forskningsenheten börjar med ett avtal för fem år. Enligt Burmeister är det sedan dags att bedöma huruvida enheten lyckats etablera sig inom fältet för tillämpad forskning. Han önskar att enheten har ett forskningsteam på 10–15 personer om fem år.

Enligt Salokorpi är målen att inom fem år få en stor projektportfölj, bli kända ute i Europa och åstadkomma ett aktivt samarbete med företagen i det finska sjöklustret. Hon önskar att enheten etablerar sig permanent i Åbo.

”Det finns ett tydligt behov av det här. Jag tror inte att entusiasmen för den tekniska utvecklingen inom sjöfarten avmattas.”

Att stiftelsen Fraunhofer nu landstiger i Finland är en gemensam kraftansträngning som förberetts i två år av Teknologicampuset i Åbo, det vill säga Åbo stad, samt högskolorna. En bakgrundspåverkare, vice rektor för Åbo yrkeshögskola Juhani Soini, konstaterar att det här är en stor nyhet för hela Finlands innovationspolitik.

”Det här medför mångsidighet inom den tillämpade forskningen och nätverken inom den offentliga sektorn.”

Enligt livskraftsdirektör Niko Kyynäräinen vid Åbo stad är de långa förhandlingarna ett tecken på att Fraunhofer främjar nya forskningsenheter endast på välmotiverade grunder.

”Fraunhofer är ett toppnamn inom global forskning och är med i betydande kompetenscentrum världen över. Därmed blir också Åbo känt ute i världen.”