Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Delta i Åbo Akademis engelskspråkiga mentorprogram

Åbo Akademi har sedan maj 2022 organiserat mentorprogrammet CareerContact för internationella magisterstuderande. Syftet med programmet är att hjälpa studerande att lära sig om det finländska arbetslivet och arbetskulturen, utvidga sina nätverk och identifiera sina styrkor med hjälp av en mentor.

Två som tidigare deltagit i programmet är Daniel Valtakari och Shujun Liang.

Mentorpar som går på Arkens innegård.
Daniel Valtakari och Shujun Liang blev ett mentor-adeptpar i mentorskapsprogrammet 2022.

– Daniel har varit en mycket bra mentor. Han har alltid uppmuntrat mig och hjälpt mig att känna mig mer självsäker. Jag har också fått mycket kulturell kunskap och fått hjälp med att planera min karriär, säger Liang.

Enligt Valtakari har det känts meningsfullt att fungera som mentor.

– Jag ville ge Shujun tillräckligt med information så att hon kan se vilka möjligheter som finns. Det känns bra att veta att jag har spelat en liten roll på hennes personliga resa och för hennes framtida framgångar.

 

Vi söker nu mentorer för nästa mentorskapsprogram som startar i april 2023. Om du är intresserad av att dela med dig av din professionella erfarenhet och stöda unga människor i början av deras karriärer i Finland, fyll vänligen i ansökningsformuläret . Ansökningstiden för mentorer pågår till den 12 februari.

Läs mera om CareerContact här.

 

Om du har några frågor, kontakta:

Mirjam Granström, Koordinator
careercontact@abo.fi
+358 505215373