Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Dag Wallgren ny ordförande för Åbo Akademis styrelse

Åbo Akademis nyvalda styrelse höll sitt konstituerande möte den 18 januari 2023. Styrelsen utsåg Dag Wallgren till styrelseordförande och Anna Lindén till vice ordförande.

Dag Wallgren
Dag Wallgren. Foto: SLS

Dag Wallgren är tidigare vd för Svenska litteratursällskapet där han också varit finansdirektör. Wallgren har bland annat också arbetat som verkställande direktör vid placeringsbolaget Kelonia och hållit en rad betydande förtroendeuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Aktia.

– Utbildning och forskning är grundläggande byggstenar för att utveckla välståndet i Finland. För den finlandssvenska befolkningen är Åbo Akademi en nationellt avgörande utbildningsinstitution med en internationellt erkänd och framgångsrik forskning. Jag ser fram emot att få vara med och arbeta för att stärka och trygga Åbo Akademis verksamhetsförutsättningar på lång sikt och därigenom stöda en konkurrenskraftig god utbildning, säger Wallgren.

Anna Lindén har en bakgrund som företagsledare och styrelseproffs. Hon har gjort en lång karriär vid Nokia och varit bland annat operativ chef för Nokias Mobile Networks Business Group. I dag är Lindén bland annat verksam som styrelseordförande för Innofactor som levererar digitaliserings- och molnlösningar i Norden.

Övriga externa styrelsemedlemmar är Peter Essen och Gunvor Kronman. Interna styrelseledamöter är Janne Elo, Ria Heilä-Ylikallio, Dan Holm, Fanny Jonasson, Kim Wikström och Erik Östman. Mandatperioden är två år.

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Enligt universitetslagen besluter styrelsen bland annat om de centrala målen för universitetets verksamhet och ekonomi.