Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Coronafall bland högskolestuderande i Åbo

Flera coronafall och exponering för coronasmitta har framkommit bland högskolestuderande i Åbo.

Bland de insjuknade och exponerade finns studerande från Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och Åbo Akademi. Det handlar om omkring 20 insjuknade. De smittade och exponerade studenterna bor i Åbo. Smittfallen är enligt rådande uppgifter inte relaterade till de studerandes aktiviteter på campus.

Smittskyddsmyndigheterna och Åucs utreder smittkedjorna. Alla utsatta personer kontaktas och får anvisningar om karantän och isolering.

Åbo stads smittskyddsansvariga läkare Jutta Peltoniemi påminner om att det är viktigt att söka sig till coronatest också vid milda symptom för att coronasituationen ska hållas under kontroll.

Mera information:

Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo stads välfärdssektor
jutta.peltoniemi@turku.fi
tfn 040 595 3682