Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Champagneexpert blir arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi

Martin Nordell är ekonomie doktor, strategiexpert, champagneriddare och den första finländaren med den amerikanska utmärkelsen Master Certificate in Champagne. Han är delägare både i en vinrestaurang och i ett företag som importerar viner. Sedan 1.9.2023 är han även arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi och ska arbeta med hållbart företagande speciellt inom olika former av kooperation.

Martin Nordell disputerade vid Åbo Akademi 2016 på hur mellanledingen i företag ser på strategier. Han hämtar med sig en bred erfarenhet som entreprenör inom olika branscher, men även från expertuppgifter inom organisationer som Mercuri Urval och Hartwall. Nordell har även fungerat som styrelseordförande för till exempel Åbo Svenska Teater och Idea Group Oy och hoppas nu kunna bidra med sin kunskap som expert inom olika arbetsgrupper, föreningar och genom undervisning och forskning.

– Då vi talar om hållbarhet inom vilken som helst typ av verksamhet borde vi tänka mer holistiskt och blicka bortom enbart ekonomi, omgivning och miljö. Hur kan man exempelvis göra hållbara strategier levande, vad är hållbart beslutsfattande, styrelsearbete och hurdan är en hållbar process? På vilket sätt kan man till exempel göra för att utveckla entreprenörskap i Finland? Det är frågor jag gärna skulle titta närmare på. Andelslag är en väldigt intressant form av företagande och jag tror att min bakgrund inom vinindustrin kommer att komma väl till pass i arbetet med att utveckla hållbar kooperation i Finland. Vinproduktion, familjeföretagande, andelslag och lantbruk går hand i hand på många sätt, säger Nordell.

Tjänsten som arbetslivsprofessor är på 20% och kommer i första hand att fokusera på företagande i Åboland och Nyland. Professuren har initierats och delfinansieras av Andelslagens Centralorganisation Pellervo. Andra finansiärer är Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Atria Oyj, Medelvägens stiftelse sr, Varuboden-Osla Handelslag, Finlands Svenska Andelsförbund rf, OP Gruppens Forskningsstiftelse och Östnylands Andelsbank.

– Vi tror att Nordell genom sitt arbete kommer att bidra till att främja erkännande och användbarhet av andelslaget som en modell för entreprenörskap och samarbete. Den här arbetslivsprofessuren ökar samarbetet mellan universitetsvärlden och näringslivet markant. I Finland har andelsföretagen i dag 7,64 miljoner medlemmar med sammanlagt 92 000 anställda. Tillsammans betalade andelslagen 700 miljoner euro i inkomstskatt förra året, säger Kari Huhtala, kooperationsdirektör på Pellervo.

För närvarande finns kooperativa arbetslivsprofessorer även vid Aalto-universitetet, Åbo universitet och Vasa universitet. Det här är den första på svenska.

– Vi hoppas att arbetslivsprofessuren ska bidra till att både understöda och utveckla befintliga småföretag, kooperativ och landsbygdsföretag i Svenskfinland. Att upprätthålla den inhemska försörjningsberedskapen på ett sätt som är lönsamt för hela branschen är viktigt för landets framtid. Genom att identifiera affärsmodeller och samarbetsnätverk som gagnar bland annat landsbygdsföretagare, till exempel genom framtidens teknologi, kan professuren i förlängningen bidra till långvariga och hållbara lösningar för jord- och skogsbranschen och landsbygden, säger Anders Strandberg, ombudsman vid Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Mera information:
Martin Nordell
Telefon: 040 151 7001
E-post: Martin.Nordell@abo.fi