Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Centret för livslångt lärande söker nya samarbetsformer

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia avslutar det nuvarande samarbetet kring Centret för livslångt lärande, CLL. Den gemensamma CLL-organisationen upplöses vilket i praktiken innebär att Novia träder ur organisationen.

Åbo Akademis styrelse godkände förslaget vid sitt möte 16.9.2022. En ny instruktion för CLL kommer att formuleras och godkännas av Åbo Akademis styrelse under hösten.

Parterna har diskuterat förutsättningarna för samarbetet såväl inom CLL-organisationen som på rektorsnivå och i samförstånd kommit fram till att det mest ändamålsenliga är att upplösa det nuvarande formella samarbetet. I stället vill man söka nya, mindre institutionaliserade samarbetsformer.

– Det livslånga lärandet i alla dess olika former kommer att ha en allt viktigare roll i samhället. Vi måste kontinuerligt utveckla våra egna arbetssätt så att vi kan betjäna våra målgrupper bättre. Jag ser den här utvecklingen som ett naturligt steg mot ett ännu mera flexibelt samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi, säger Janne Roslöf, direktör vid CLL.

Yrkeshögskolan Novias styrelse godkände redan i maj 2022 beslutet att upplösa den nuvarande organisationen och lämna samarbetet i dess nuvarande form.