Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Björn Sandvik blir ledamot i det vetenskapliga rådet för Stockholm Centre for Commercial Law

 

Stockholms universitets juridiska fakultets centrum för forskning inom kommersiell rätt tillsätter ett nytt vetenskapligt råd. Björn Sandvik, professor i privaträtt vid Åbo Akademi, blir en av rådets sex ledamöter.

I februari 2021 beslutade styrelsen för Stockholm Centre for Commercial Law (Centrum för kommersiell rätt i Stockholm, SCCL) att tillsätta ett nytt vetenskapligt råd med huvudsaklig uppgift att arbeta med övergripande vetenskapliga frågor inom ramarna för centrets verksamhet.

Till ledamöter i rådet valdes professor Jan Kleineman, Stockholms universitet, professor Mårten Schultz, Stockholms universitet, juris doktor Haymanot Baheru, Stockholms universitet, professor Birgitte Hagland, Universitetet i Oslo, professor Jesper Lau Hansen, Köpenhamns universitet, och professor Björn Sandvik, Åbo Akademi.

Medlemmarna representerar olika rättsvetenskapliga discipliner.

Stockholm Centre for Commercial Law har funnits vid Stockholms universitets juridiska fakultet sedan 2000. Verksamheten fokuserar i huvudsak på forskningsprojekt och att offentliggöra och sprida resultat, samla in och bearbeta forskningsmaterial, anordna vetenskapliga sammankomster och främja samarbete med lärosäten, institutioner, organisationer och myndigheter nationellt och internationellt som verkar inom centrets intresseområde. Inom sin verksamhet är centret ledande inom Norden och ett profilområde för Stockholms universitet.

Det nya vetenskapliga rådet kommer att sammanträda en handfull gånger varje år.

Björn Sandvik är professor i privaträtt vid Åbo Akademi.