Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fjolårets bästa magisteravhandling i matematik belönades

 

FM Jonas Lindblad har tilldelats Ernst Lindelöf-priset för Finlands bästa magistersavhandling i matematik 2019.

Avhandlingens titel är The present value of a perpetuity with stochastic discounting, på svenska Nuvärdet av en perpetuitet med stokastisk diskontering.

Ernst Lindelöf-priset delas ut av Finlands matematiska förening till en pro gradu-avhandling, diplomarbete eller doktorsavhandling inom matematik. Lindelöf (1870-1946) var en finländsk matematiker som är känd för sina bidrag inom reell och komplex analys samt topologi. Han var verksam som professor vid Helsingfors universitet och har fått bland annat Lindelöfs sats och Picard-Lindelöfs sats uppkallade efter sig.

Finlands matematiska förening är en av de äldsta matematiska föreningarna i världen och har som syfte att främja forskning och hobbyverksamhet inom matematik i Finland.