Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

”Avtryck i det okända” – nytt tvärvetenskapligt samarbete kommunicerar vetenskap genom konst

”Avtryck i det okända – Forcing the Impossible” är ett tvärvetenskapligt och konstnärligt forskningsprojekt vid Åbo Akademi som undersöker vad som händer i samtal mellan forskare och konstnärer.

Projektet för samman samtliga forskningsprofiler och interna spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi med konstnärer från flera discipliner. Inom ramen för projektet får forskare öva sig i att kommunicera sin forskning utanför vetenskapsgemenskapen, och konstnärerna får tolka och illustrera vetenskapen i sina respektive medier.

– Vi har begett oss ut på en spännande resa där vi först utbildat forskare i hur de kan presentera sin forskning för icke-insatta och sedan får bevittna vad som händer i samtalen mellan forskare och konstnärer, berättar Laura Hellsten som själv är forskare i teologi och initiativtagare till projektet.

– Resultaten ser väldigt olika ut. Vissa grupper träffas ofta och bygger upp ett evenemang tillsammans. Andra grupper har träffats mer sällan och gett konstnären helt fria händer. I båda fallen föds helt nya sätt att arbeta för både forskare och konstnärer. De får omedelbar feedback på hur den andra förstår det de säger, och i processen får de upp ögonen för fallgropar som kan uppstå när vetenskapsidkare försöker popularisera sin forskning men inte alltid når fram.

– I tider när det finns en allt större skepticism kring vetenskap är det av största vikt att forskare får stöd i att möta den komplexa verkligheten av frågor och funderingar forskning kan väcka. För detta är konst ett ypperligt verktyg. Till skillnad från marknadsföringskampanjer är vi inte intresserade av att sälja forskningen utan att stanna upp inför den; förundras och samtala, säger Laura Hellsten.

Danskoreografin ”ECHOES” har premiär på Barker-teatern i Åbo den 26 maj.

Satsningen som inleddes hösten 2020 inbegriper sammanlagt åtta konstprojekt. Det första som presenteras i vår är ett danskonstverk som har fötts ur samarbetet mellan forskningsprofilen Minoritetsforskning och danskonstnären Marjan Raar.

Danskoreografin ECHOES har sin premiär på Barker-teatern (Raunistulavägen 25, Åbo) onsdagen den 26 maj klockan 19. Biljetter (à 10 e) till föreställningarna kan bokas via liput@barkerteatteri.fi.

Resultaten av de övriga kollaborationerna mellan konstnärer och forskare kommer att presenteras i form av performance, musikframträdanden och konstverk vid olika tillfällen, bland annat i samband med läsårsinskriptionen och Forskarnatten i september.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för Åbo Akademi, Konstsamfundet, Centret för konstfrämjande (Taike) och Regionala Danscentret i Västra Finland.

Läs mer om projektet här: forcing-the-impossible.com