Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Vuoden 2019 Per Brahe -tiedepalkinto dosentti Annika Meinanderille

Per Brahe -palkinnon saa tänä vuonna biokemian tohtori, dosentti Annika Meinander.

Annika Meinander.

Annika Meinander väitteli Åbo Akademista vuonna 2007 pääaineenaan biokemia. Työskenneltyään kolme vuotta post doc -tutkijana Lontoon Institute of Cancer Research:issa hän palasi vuonna 2010 Turkuun hoitamaan yliopistonlehtorin sijaisuutta ja määräaikaista tutkijan tehtävää. Meinander toimi Suomen Akatemian rahoittamana akatemiatutkijana vuosina 2014–2019. Parhaillaan hän toimii solubiologian yliopistonlehtorin sijaisena ja solubiologian aineenvastaavana. Vuonna 2017 Meinander nimitettiin Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan molekulaarisen genetiikan dosentiksi.

Meinander on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti suoliston kroonisia tulehdustiloja aiheuttaviin molekulaarisiin solutoimintoihin. Hän on kehittänyt Åbo Akademille uuden mallinnusjärjestelmän käyttäen koeorganismina banaanikärpästä (Drosophila melanogaster). Testijärjestelmä tutkii miten tulehdustilassa olevat solut viestivät sisäisesti ja toisten solujen kanssa. Meinanderin tutkimukselle on myönnetty rahoitusta Suomen Akatemialta, sekä lisäksi mm. Sigrid Juseliuksen säätiöltä, Magnus Ehnroothin säätiöltä sekä Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa -säätiöltä. Meinander on myös yksi Åbo Akademin sisäisen kärkihankkeen CellMechin tutkimusjohtajista.

Meinanderin asetti ehdolle Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta. Perusteluissa mainitaan, että Meinanderilla on poikkeuksellisen laaja osaaminen tutkijana. Hän on myös arvostettu tutkimusjohtaja ja ohjaaja, joka tekee menestyksekästä työtä kansainvälistä arvostusta saavuttaneessa tutkimusryhmässään. Meinander on myös erinomainen opettaja, joka kehittää tiedekunnan opetuksen tasoa. Nopeana, tehokkaana, tarkkana ja tuotteliaana tutkijana hän työskentelee järjestelmällisesti ja hyvässä yhteishengessä ryhmänsä jäsenten kanssa.

Meinander on myös ollut Åbo Akademin hallituksen ja tiedekuntaneuvoston jäsen, työskennellen niin opetuksen, tutkimuksen kuin hallinnonkin kehittämisen eteen.

Åbo Akademin säätiön hallitus jakaa vuosittain 12 000 euron suuruisen Per Brahe -tiedepalkinnon lupaavalle tutkijalle, jonka toivotaan jatkavan työtään Åbo Akademissa. Per Brahe -palkinnon luovutti Åbo Akademin säätiön hallituksen puheenjohtaja, asianajaja, OTT Gisela Knuts säätiön valtuuskunnan syyskokouksen yhteydessä Turussa tiistaina 10. joulukuuta klo 17.