Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Är tillit botemedlet till Finlands sjunkande befolkningsprognoser?

Enligt prognoser kommer Finlands befolkning börja minska under 2030-talet. Utan internationell inflyttning skulle befolkningsminskningen ha börjat redan för flera år sedan.

Invandrare är typiskt sett i arbetsför ålder och yngre än Finlands övriga befolkning. Även om inflyttningen till Finland fortsätter i samma takt som i dag är det osannolikt att den helt och hållet kan balansera en förändrad befolkningsstruktur.

– Bland annat har FN lyft fram att invandring är en av lösningarna på de utmaningar befolkningsminskningen för med sig, men att invandringen i så fall behöver ske i betydligt större utsträckning än i dag, säger Magdalena Kmak, professor i folkrätt vid Åbo Akademi.

Kmak leder ett forskningsprojekt finansierat av Finlands Akademi där man tittar närmare på den internationella migrationens roll i att möta Finlands demografiska utmaningar. Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi har beviljat konsortieprojektet Mångfald, tillit och tvåvägsintegration (Mobile Futures) 3,3 miljoner euro för den första treårsperioden. Budgeten för hela det sexåriga projektet är över 5 miljoner euro.

Den ledande visionen för forskningsprojektet är att ett inkluderande och rättvist samhälle är mera hållbart för att möta de utmaningar som en förändrad befolkningsstruktur för med sig.

– Ett problem är att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan personer med invandrarbakgrund och personer födda i Finland är iögonfallande stor. Dessutom har Finland svårt att behålla högkvalificerade nyinflyttade. Finland lyckas helt enkelt inte skapa förutsättningar för invandrare att leva och arbeta i Finland, säger Kmak.

Därför vill forskarna utforska om det finländska samhället bättre kunde anpassa sig till de demografiska förändringarna genom att lägga tonvikten på en avgörande ingrediens i goda samhällsrelationer: tillit.

– Kort sagt hävdar vi att även om invandring kan vara en del av lösningen på de demografiska utmaningarna, kommer den här potentialen inte kunna utnyttjas om vi inte fokuserar på integration, det vill säga en process som involverar hela samhället och som sker genom att förbättra det sociala och institutionella förtroendet för både nyinflyttade och majoritetsbefolkningen, säger Kmak.

Det tvärvetenskapliga projektet kommer att utveckla den så kallade Living Lab-metodiken i vilken forskare och samarbetspartner tillsammans söker lösningar. Projektet fokuserar på tillit och tillitsskapande inom fyra olika temaområden: förtroende för rättssystemet, information, arbetskraft och vardagliga möten.

Åbo Akademi leder projektet som även involverar forskare vid Uleåborgs universitet, Migrationsinstitutet och Åbo universitet.