Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Styrelsen godkände ny fastighetsplan

På sitt möte den 16 september 2022 godkände Åbo Akademis styrelse den reviderade fastighetsplanen för akademin.

Planen innebär bland annat en satsning på kvarteret Stjärnan i Åbo. Då kvarteret Stjärnan står klart kommer Åbo Akademi att avstå från flera andra fastigheter och flytta verksamheter till det nya campuskvarteret. Planerna konkretiseras efterhand och i samarbete med andra aktörer. Den inkluderande planeringen fortsätter tills det nya campuskvarteret är klart.

Som bäst pågår diskussioner med Åbo stad, Åbo universitet och fastighetsägare gällande placeringen av de verksamheter som nu finns i BioCity.

I enlighet med styrelsens tidigare beslut flyttar ledningen från Humanisticum till huvudbyggnaden vid Domkyrkotorget i Åbo och juridiken bereds utrymmen i Humanisticum.

Åbo Akademi kommer också i fortsättningen att stödja studentföreningarnas verksamhet på campus.

Läs fastighetsplanen (pdf).