Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis första provisorer utexaminerades

Det har länge funnits en brist på behörig apotekspersonal i Finland. Så då statsrådet beviljade Åbo Akademi rätten att utbilda provisorer samt erbjuda utbildning som leder till farmacie licentiat- och farmacie doktorsexamen år 2020 var glädjen stor. Nu har de första som antogs till den nya magisterutbildningen blivit klara.

– Det känns jätteskönt, fast det inte riktigt har hunnit sjunka in ännu. Vi har ju alla varit ute i arbetslivet så länge så det känns fint att äntligen ha utbildningen avklarad, säger nyutexaminerade provisorn Daniela Wollstén.

Att provisorsutbildningen varit mycket efterlängtad märks också på den ca 10 år högre medianåldern bland de nyutexaminerande jämfört med dem som påbörjade sina provisorsstudier i höstas.

– Flera av de som nu får examen har varit i arbetslivet i många år och väntat länge på att utbildningen ska starta, säger Anne Filppula, äldre universitetslektor i farmaci och ansvarig för det nya magisterprogrammet.

Nyutexaminerade proviosorer
Både personalen och de nyutexaminerade var glada på dimissionen den 21.6. Övre raden från vänster: Anne Filppula, Outi Salo-Ahen, Jessica Rosenholm, Tapani Viitala. Nedre raden från vänster: Anna-Maria Lepola, Daniela Wollstén, Johanna Jokela, Suvi Kosunen, Nora Osmonen, Ann-Sophie Sjöblom, och dekan Patrik Henelius.

– Vi som undervisar har också väntat länge. ÅA har erbjudit farmaceutisk undervisning sedan 1956 med rätt att utbilda farmaceuter sedan 1958. På den tiden var statsunderstödet endast ca 5 procent av finansieringen, så det var en insamling bland Åbos apotekare som tryggade starten för farmaceututbildningen. Provisorsutbildning har vi försökt få till ÅA sedan 1980-talet, berättar ämnesansvariga professorn Jessica Rosenholm.

Den första som kunde titulera sig provisor från Åbo Akademi utexaminerades redan i fjol. Provisor Jasmin Pyrhönen antogs till det tidigare magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi och kunde räkna en del studier till godo.

– Vi är jätteglada och stolta över att kunna utexaminera våra första provisorer. Vi har också varit väldigt tacksamma över all den feedback vi har fått av dem, de är pionjärer, säger Filppula.

– Att starta provisorsutbildningen har varit ett av fakultetens mest spännande projekt, jag är oerhört stolt över vår fantastiska personal och studerande som klarat detta med bravur. Vi önskar på detta sätt hjälpa till med att säkra behovet av apotekspersonal, och idag är det underbart att se frukterna av en stor satsning. Utbildningen ligger också mycket väl i tiden med tanke på den nationella satsningen på ett center för läkemedelsutveckling med placering i Åbo, säger Patrik Henelius, dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vi Åbo Akademi.

 

Läs mera om magisterprogrammet i farmaci här!