Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi får utbilda provisorer

Åbo Akademis utbildningsansvar utvidgas. Statsrådet har beslutat att Åbo Akademi får börja utbilda provisorer och erbjuda utbildning som leder till farmacie licentiat- och farmacie doktorsexamen.

Provisorsutbildningen kompletterar den redan tidigare etablerade och populära farmaciutbildningen och motsvarar till sin omfattning en magisterexamen.

– Med provisorsutbildningen stärker vi inte bara Åbo Akademis ställning som Finlands svenskspråkiga universitet, det förbättrar även våra möjligheter att tillgodose behovet av kunnande och kompetens inom läkemedelsindustrin som är mycket stark i Åbo-regionen. Vidare kommer detta att ytterligare främja det aktiva samarbetet inom farmaci mellan Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi, berättar Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo Akademi.

Åbo Akademi räknar med att de första studerandena till den nya utbildningen kommer att kunna antas senast hösten 2021.