Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi vidtar fler åtgärder för att minimera virusspridning – all undervisning ges på distans

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset har Åbo Akademis krisledningsgrupp 13.3.2020 fattat beslut om ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridning bland studerande, personal och besökare.

Inkommande måndag inleds ett veckolångt uppehåll i all undervisning vid Åbo Akademi, och från och med måndag 23.3.2020 ges all undervisning på distans.

Samtliga tentamenstillfällen ställs in för resten av läsåret till 31.7.2020. Istället erbjuds andra examinationsformer som går att genomföra på distans.

Disputationerna stängs också för publik till 31.5.2020, och kan i stället följas via internet.

– Från och med nästa vecka avbryter vi all kontaktundervisning. För att ge våra lärare tid att planera om håller vi paus en vecka, men därefter återupptas undervisningen alltså på distans, berättar Mats Lindfelt, direktör för Åbo Akademis forsknings- och utbildningsservice.

– Åbo Akademi har i bruk flera digitala mötes- och samarbetsverktyg som lämpar sig väl för distansundervisning och distansstudier. De verktygen ska vi nu utnyttja till fullo. Det här är en exceptionell situation, men vi tror att det lyckas, säger Lindfelt.

Vidare inleder Åbo Akademi förberedelser för att kalla hem utbytesstuderande och utlandspraktikanter. I det här skedet sänds heller ingen på utbyte eller utlandspraktik från Åbo Akademi.

Vid Åbo Akademis bibliotek stängs läsesalarna. Bibliotekens låneservice hålls öppen med vissa begränsningar.

– Åbo Akademi har en beredskap för coronaviruset som bygger på nationella bestämmelser och rekommendationer. Vi följer noggrant den fortsatta utvecklingen av spridningen av coronaviruset, och tar vårt ansvar för att bidra till att minimera smittspridningen, säger vicerektor Stefan Willför, ordförande för Åbo Akademis krisledningsgrupp.

Åbo Akademis anvisningar till personal och studerande:  
https://www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/ 

Mera information:

Stefan Willför, vicerektor, ordförande för Åbo Akademis krisledningsgrupp
Tfn +358 40 504 7904
E-post stefan.willfor@abo.fi

Thurid Eriksson, kommunikationschef
Tfn +358 40 053 4430
E-post: thurid.eriksson@abo.fi