Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Var tredje finländare vill flytta fram kommunalvalet

Pinfärska resultat från undersökningen Medborgaropinion vid Institutet för samhällsforskning Samforsk vid Åbo Akademi visar att 35 procent av finländarna skulle flytta kommunalvalet tills omkring 70 procent av befolkningen är vaccinerad. Resten, alltså nästan två tredjedelar av de svarande, vill inte flytta valet.

Nästan 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen skulle vilja flytta valet. Stödet för att flytta valet stiger i jämn takt med åldern så att över hälften av de som är över 80 år gamla, och 40 procent av de i åldrarna 70–79 vill flytta valet.

Åsikterna varierar också enligt vilket parti man tänker rösta på. Minst stöd för flytten finns bland Sannfinländarnas väljare av vilka 82 procent inte vill flytta valet. Starkast stöd för att flytta valet finns bland SFP:s (41 procent), De Grönas (39 procent), SDP:s (37 procent) och Centerns (35 procent) anhängare. Utbildningsnivå tycks inte spela någon roll för åsikterna.

– Att ordna valet under pandemin är riskabelt och det hela riskerar bli en pannkaka om smittläget är dåligt i mitten av april. I Katalonien i Spanien ordnades regionval 14.2 och där sjönk valdeltagandet med över 25 procentenheter jämfört med föregående val, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

Även valets legitimitet blir problematiskt eftersom de som testat positivt för Covid-19 och de som är satta i karantän enligt smittskyddslagen inte får lämna hemmet för att rösta. Inte heller personer som är rekommenderade frivillig karantän önskas till röstningsställena. I praktiken kan den grundlagsenliga rättigheten att rösta alltså saknas i det kommande kommunalvalet på grund av olika karantänsarrangemang.

– Det här kan ha en betydande inverkan på valresultatet, i synnerhet i små kommuner. Dessutom kan många låta bli att rösta på grund av coronaviruset, säger Kim Strandberg, professor i statskunskap och politisk kommunikation vid Åbo Akademi.

I kommunalvalet i Finland 2017 röstade 58,9 procent av de röstberättigade. Grönlund påpekar att coronaviruset kan skrämma olika väljargrupper olika mycket.

– Partierna har olika anhängarprofiler. I synnerhet för SDP kan det bli problematiskt att hålla valet i april eftersom partiet har många äldre väljare i de stora städerna i södra Finland där coronaläget är som värst, säger Grönlund.

– Regeringen borde på allvar överväga en lagändring till riksdagen som skulle göra att vi under ordnade omständigheter kan flytta valet till slutet av hösten då vi i Finland torde ha flockimmunitet mot coronaviruset. Annars riskerar vi en situation där valet måste ställas in med kort varsel någon vecka innan valdagen.

Medborgaropinion är en webbaserad undersökning med omkring 4 000 frivilliga deltagare. Enkäten om den eventuella flytten av kommunalvalet gjordes under tiden 15–22.2 och besvarades av 3 090 personer. Urvalets felmarginal är cirka 2 procentenheter i vardera riktningen. Urvalet viktades enligt kön, utbildningsnivå, ålder, modersmål samt region för att motsvara den röstberättigade befolkningen på fastlandet i Finland.

Medborgaropinion är en del av den av den nationella forskningsinfrastrukturen för mätning av allmän opinion (FIRIPO) som finansieras av Finlands Akademi och koordineras av Åbo Akademi. Övriga samarbetspartner är Åbo universitet och Tammerfors universitet.

 

Mera information:
Kimmo Grönlund
Professor i statskunskap vid Åbo Akademi
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi
Tfn: 050–409 6409

Kim Strandberg
Professor i statskunskap och politisk kommunikation vid Åbo Akademi
E-post: kim.strandberg@abo.fi
Tfn: 06–324 7456