Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi partner i stor satsning för att skydda Östersjön

Ett nytt EU-finansierat projekt, LIFE-IP BIODIVERSEA ska främja biodiversiteten i Finlands havs- och kustområden och bidra till en hållbar utveckling av marina resurser. Projektet är Finlands genom tiderna största satsning på skydd av Östersjöns arter och naturtyper.

Projektet strävar till att kartlägga olika marina naturtyper och viktiga naturvärden, följa upp hur miljön i havsområdena förändras, förhindra utarmningen av arter och biotoper, förbättra nätverket av marina skyddsområden, återställa miljöer som blivit förstörda, undersöka människans påverkan på havsmiljöerna, utveckla hållbar turism och bidra till informationsspridning och miljöfostran.

Åbo Akademis marinbiologer kommer inom projektet att undersöka de hittills outforskade, grunda yttre havsområdena kring södra Åland.

Kobbar och hav.
Smala och karga sund öster om Kökar, Åland. Foto: ÅlandSeaMap/Eveleens Maarse

– Det är havsområden med den högsta salthalten i hela Finland, vilka dessutom är rätt lite påverkade av mänsklig aktivitet. Marina däggdjur såsom säl och den mycket sällsynta tumlaren, liksom sjöfågel trivs här och vi har höga förväntningar på att hitta spännande undervattensmiljöer med rikligt av arter som trivs i salta vatten, berättar universitetsforskare Sonja Salovius-Laurén.

Beroende på de inventerade naturvärdena kommer delar av de här områdena med stor sannolikhet att införlivas i det marina skyddsområdesnätverket.

Marinbiologerna kommer också att undersöka förutsättningarna för att återställa nyckelhabitat och viktiga arter så som innervikarnas kransalger och blåstångssamhällen. Till de konkreta åtgärderna hör att också förbättra och restaurera viktiga lekområden i kustnära områden.

Båt på öppet hav.
Dykare på väg ner under ytan i åländska vatten. Dykflaggan varnar övriga båtfarare för att inte komma för nära. Foto: ÅlandSeaMap/Eveleens Maarse

– Arbetet som Åbo Akademi gör inom projektet bygger långt på vår tidigare forskning som gjorts på Husö biologiska station på Åland samt i Skärgårdshavet, och det är väldigt tacksamt och intressant att nu kunna planera framåt, säger Salovius-Laurén.

Projektet kommer att pågå i åtta år och koordineras av Forststyrelsen. Övriga partner förutom Åbo Akademi är Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Ålands landskapsregering, Åbo yrkeshögskola, Geologiska forskningscentralen och Baltic Sea Action Group.

BIODIVERSEA finansieras av Europeiska unionens LIFE IP-program och har en totalbudget på nästan 20 miljoner euro. Åbo Akademis andel av projektet är drygt 1,2 miljoner euro.


Mera information:

Sonja Salovius-Laurén, universitetsforskare i miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
tfn: +358 46 921 6458
e-post: sonja.salovius@abo.fi

Pressbilder:

Dykare på väg ner under ytan i åländska vatten. Dykflaggan varnar övriga båtfarare för att inte komma för nära. Foto: ÅlandSeaMap/Eveleens Maarse

Smala och karga sund öster om Kökar, Åland. Foto: ÅlandSeaMap/Eveleens Maarse