Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi överlåter en del av sin ekonomifunktion till Certia  

Överföringen gäller verksamheten som sköts av reskontragruppen och sker 1.2.2024. Reskontragruppen sköter leverantörsfakturor, rese- och kostnadsersättningar samt reseunderstöd.  

Anställningsvillkoren för de högst 9 personer som överförs till Certia påverkas inte av överlåtelsen, utan de har rätt att övergå till Certia som s.k. gamla arbetstagare. Arbetet sker på plats i Åbo eller Vasa.  

– Det har varit en lång process med många diskussioner och en del oro, men vi har fått ett gott stöd av både personalservice och arbetshälsovården, och personalen har arbetat hårt. Vi är nöjda med förhandlingsresultatet, säger Tapani Harkila, ekonomidirektör vid Åbo Akademi.  

ÅA inledde i juni 2023 förhandlingar med Certia gällande en eventuell överlåtelse av vissa ekonomifunktioner. Förhandlingarna har resulterat i ett avtal om överlåtelse av rörelse gällande reskontran. Avtalet undertecknades 31.10.2023. I och med överlåtelsen räknar Åbo Akademi på några års sikt att spara cirka 280 000 € per år. Överlåtelsen är en av de åtgärder som Åbo Akademi vidtar för att få sin ekonomi långsiktigt i balans. 

– Målsättningen är att servicen bibehålls på en god nivå. Vi kommer att se över processerna så att det också i framtiden ska gå smidigt att sköta ekonomiärenden och vi kommer med jämna mellanrum att informera personalen om praktiska frågor gällande servicen, säger Harkila.  

Ab Certia är ett inhouse-bolag för finländska universitet och yrkeshögskolor och levererar för tillfället utöver bokföringsservice bl.a. Åbo Akademis ekonomisystem SAP.  

Vi är verkligen glada över ÅA:s beslut. Personerna som överlåts samt deras sakkunskap stärker bolagets kännedom om verksamheten och fördjupar ytterligare samarbetet med ÅA. Som arbetsgivare vill vi erbjuda personerna som överlåts möjligheter att lyckas och utvecklas i sitt jobb. En välmående personal i sin tur möjliggör en hög servicenivå och kundnöjdhet, säger Ulla Laalo, VD för Ab Certia.
 

Mera information:  

Tapani Harkila, ekonomidirektör vid Åbo Akademi
Tel: +358 405362558
e-post: tapani.harkila@abo.fi 

Ulla Laalo, VD, Ab Certia
Tel. 040 7255 174
e-post: ulla.laalo@certia.fi