Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får 6,1 miljoner euro i motfinansiering

Under de senaste två åren har universiteten i Finland samlat in över 70 miljoner euro i privata penningdonationer som berättigar till statlig motfinansiering. Åbo Akademi får 6,14 miljoner, meddelar Statsrådet.

Statens motfinansiering till universiteten uppgår till sammanlagt 67 miljoner euro.

Under kampanjen som pågick 15.6.2020-30.6.2022 fick universiteten samla in privata penningdonationer. Åbo Akademi samlade in drygt 6,4 miljoner euro, vilket tydligt överskred målsättningen.

En donation som överskrider 10 000 euro kan enligt Statsrådet riktas specifikt till olika utbildningsområden. I den här insamlingen riktade cirka 90 procent av donatorerna donationsbeloppen till ett visst utbildningsområde eller till ett universitet inom ett visst utbildningsområde. En betydande del av donationerna riktades på nationell nivå till det tekniska, ekonomiska, medicinska och farmaceutiska, naturvetenskapliga, pedagogiska och humanistiska utbildningsområdet. Vid Åbo Akademi riktades den största andelen av donationerna till pedagogik och lärarutbildning (26 procent), naturvetenskaper (16 procent), humanistiska vetenskaper (15 procent) och teknik (12 procent).

Bland de största företagsdonatorerna som donerade till Åbo Akademi fanns Neste, Metsä Group och OP-gruppen. De största stiftelsedonationerna kom från Svenska kulturfonden, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Sigrid Juselius Stiftelse och Teknologiindustrin r.f. Sammanlagt kommer närmare 90 procent av donationerna till Åbo Akademi från stiftelser.

Det här var den tredje statliga motfinansieringskampanjen, den första ordnades 2009–2011.