Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Vår kampanj har nått sex miljoner euro donera före den 30 juni

Åbo Akademis medelinsamling inom den pågående kampanjen med statlig motfinansiering har nu genererat över sex miljoner euro. Sexmiljonersgränsen spräcktes i och med Finlands Ekonomers donation på 40 000 euro i slutet av förra veckan. Den insamlade summan är för tillfället 6 018 193 euro.

– Det är ett fantastiskt resultat. De senaste åren har varit utmanande för alla och vi satte vår målsättning för kampanjen utifrån rimliga förväntningar till fem miljoner euro, säger Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt.

– Vi är mycket tacksamma och ser samtidigt gärna att så många som möjligt ännu deltar i att säkra högklassig utbildning på svenska och forskning för en hållbar framtid. Varje deltagande är välkommet.

Det går nu att donera till Åbo Akademi via MobilePay till numret 24762. För övriga sätt att donera, se www.abo.fi/donera.

Den statliga motfinansieringskampanjen avslutas den 30 juni 2022. Kampanjen går ut på att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden.