Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får 500 000 euro för satsning på internationell verksamhet av Stiftelsen för Åbo Akademi 


Stiftelsen för Åbo Akademi understöder Åbo Akademis målmedvetna satsning på internationell verksamhet och forskning med 500 000 euro. Bidraget är en del av stiftelsens totala understöd till Åbo Akademi på cirka 17 miljoner för år 2023, vilket ligger på samma nivå som år 2022.

I Åbo Akademis internationella satsning ingår deltagande i alliansverksamheten CHARM-EU som ger akademin utökade nätverk och resurser för att bättre kunna konkurrera med kvalitativa forskningsansökningar, erhålla internationell forskningsfinansiering och göra riktade satsningar gentemot yngre forskartalanger samt arbeta med forskningsansökningar för toppforskare.

– Vi är mycket glada att Stiftelsen för Åbo Akademi är beredd att stöda Åbo Akademis strävan att bli internationellt mer framgångsrik inom forskning. Satsningen möjliggör att vi aktivt kan göra specialsatsningar som på längre sikt kommer att bära frukt i form av ett större antal framgångsrika forskningsansökningar, särskilt till EU:s ramprogram Horisont Europa. Vi kan växa på internationellt konkurrensutsatt forskningsfinansiering, säger Mats Lindfelt, direktör för forskningsservice vid Åbo Akademi.

Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi, framhåller att det ligger i stiftelsens intresse att stödja Åbo Akademis konkurrenskraft.

– Det är viktigt att understöda strategiska satsningar som bidrar till en ökad konkurrenskraft på lång sikt, så som satsningen på internationell verksamhet och internationell forskningsfinansiering gör, säger Svens.

Två miljoner till övriga strategiska satsningar

I Stiftelsens för Åbo Akademi totala stöd till Åbo Akademi för år 2023 ingår även ett fortsatt understöd på två miljoner euro för övriga strategiska satsningar. För att stärka kvaliteten i forskarutbildningen och samtidigt ge doktoranderna en ekonomiskt stabilare bas, understöder stiftelsen anställningen av 25 doktorander (á 40 000 euro/år) för fyra år, det vill säga med en miljon euro per år.

Med den strategiska satsningen om två miljoner euro stöds även utvecklandet av nya campusutrymmen anpassade för den digitala utvecklingens behov, samt utvecklandet av ett så kallat XR-labb, ett undervisnings- och forskningslaboratorium som möjliggör experiment med nya undervisningsmetoder i virtuella miljöer.

– Trots en utmanande placeringsmarknad möjliggör vårt långsiktiga arbete med portföljoptimering inte bara en jämn utdelningsnivå, utan även tilläggssatsningar på nya strategiska områden, säger Svens.

I stiftelsens understöd till Åbo Akademi ingår också 800 000 euro för stipendier till nuvarande doktorander samt 380 000 euro ur fonder som Stiftelsen för Åbo Akademi äger och förvaltar. Totalt understöder stiftelsen doktorander vid Åbo Akademi med nästan 2,2 miljoner euro år 2023, varav knappa 1,2 miljoner är doktorandstipendier.

– Vi är tacksamma över den fortsatta satsningen på våra doktorander i och med den ökade stipendiefinansieringen, säger Mats Lindfelt.