Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Åbo Akademin säätiöltä 500 000 euroa Åbo Akademille kansainvälisen toiminnan vahvistamiseksi

Åbo Akademin säätiö tukee Åbo Akademin määrätietoista panostusta kansainväliseen toimintaan ja tutkimukseen 500 000 eurolla. Avustus on osa säätiön noin 17 miljoonan euron kokonaistukea Åbo Akademille vuonna 2023, mikä vastaa vuoden 2022 tasoa.

Åbo Akademin kansainvälisen toiminnan panostukseen kuuluu osallistuminen CHARM-EU-allianssitoimintaan, joka laajentaa yliopiston verkostoja ja resursseja. Tämä puolestaan antaa Åbo Akademille paremmat mahdollisuudet korkealaatuisten tutkimushakemusten laatimiseen, kansainvälisen tutkimusrahoituksen saamiseen, nuorempiin tutkijoihin kohdennettujen panostusten tekemiseen sekä huippututkijoiden hakemusten työstämiseen.

– Olemme erittäin iloisia siitä, että Åbo Akademin säätiö haluaa tukea Åbo Akademin pyrkimystä menestyä paremmin kansainvälisessä tutkimuksessa. Tämän tuen avulla voimme aktiivisesti tehdä täsmäpanostuksia, jotka pitkällä aikavälillä kantavat hedelmää useampien menestyksekkäiden tutkimushakemusten muodossa, erityisesti EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan. Kansainvälisesti kilpailukykyisellä tutkimusrahoituksella yliopistomme voi kasvaa, sanoo Åbo Akademin tutkimuspalvelujohtaja Mats Lindfelt.

Åbo Akademin säätiön toimitusjohtaja Lasse Svens korostaa, että on säätiön edun mukaista tukea Åbo Akademin kilpailukykyä.

– On tärkeää tukea strategisia investointeja, jotka lisäävät kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Panostaminen kansainväliseen toimintaan ja kansainväliseen tutkimusrahoitukseen on juuri tällainen sijoitus, Svens sanoo.

Kaksi miljoonaa muihin strategisiin panostuksiin

Åbo Akademin säätiön vuodelle 2023 myöntämä kokonaistuki Åbo Akademille sisältää myös kahden miljoonan euron jatkuvan tuen muihin strategisiin panostuksiin. Jatkokoulutuksen laadun vahvistamiseksi ja väitöskirjatutkijoiden talouden vakauttamiseksi säätiö tukee 25 väitöskirjatutkijan palkkaamista 40 000 eurolla vuodessa henkilöä kohden neljän vuoden ajan, eli yhteensä miljoonalla eurolla vuodessa.

Strategisella kahden miljoonan euron tuella mahdollistetaan myös uusien, digitaalisen kehityksen tarpeisiin soveltuvien kampustilojen sekä niin sanotun XR-laboratorion kehittäminen. XR-laboratorio on opetus- ja tutkimuslaboratorio, joka mahdollistaa uusien opetusmenetelmien kokeilun virtuaaliympäristöissä.

– Haastavasta sijoitusmarkkinatilanteesta huolimatta pitkäjänteinen salkkuoptimointimme mahdollistaa tasaisen osinkotason lisäksi lisäsijoitukset uusille strategisille alueille, Svens sanoo.

Åbo Akademin säätiön tuki Åbo Akademille sisältää yhteensä 800 000 euroa stipendivaroja nykyisille väitöskirjatutkijoille sekä 380 000 euroa säätiön omistamista ja hallinnoimista varoista. Vuonna 2023 säätiö tukee Åbo Akademin väitöskirjatutkijoita yhteensä lähes 2,2 miljoonalla eurolla, josta vajaat 1,2 miljoonaa on väitöskirjatutkijoille varattuja stipendivaroja.

– Olemme kiitollisia siitä, että väitöskirjatutkijoihimme panostetaan lisääntyneellä stipendirahoituksella, sanoo Mats Lindfelt.