Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA-forskare får 400 000 av Finlands Akademi för att kartlägga värderingar hos yogautövare

Måns Broo, forskare och universitetslektor i religionsvetenskap beviljas akademiprojektfinansiering på 429 148 euro av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.

Forskningsprojektet syftar till att kartlägga värderingar och världsbilder hos finska yogautövare. Medan den typiska demografiska profilen för yogautövare är kvinnlig, utbildad och liberal, har också andra politiska åsikter på senare tid fått allt större synlighet på yogascenen. Med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder vill forskarna undersöka hur värderingar och ideologier fungerar i kontexter av diskurs, praktik och i personliga erfarenheter hos yogautövarna.

Syftet med Finlands Akademis akademiprojektbidrag är att främja forskningens genomslag och förnyelse. Forskningsrådet för kultur och samhälle lägger i sina finansieringsbeslut särskild vikt vid forskningsplanens höga vetenskapliga kvalitet, samt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och vetenskaplig förnyelse.

Läs pressmeddelandet från Finlands Akademi.