Skriv här det du söker efter!

Marin vetenskap och samhälle

Marin vetenskap och samhälle

En stor del av vår forskning har hög samhällsrelevans och vår kunskap kan tillämpas inom kustplanering och havsförvaltninng. Vårt ämne Miljö- och marinbiologi har en aktiv roll inom det tvärvetenskapliga profileringsområdet Havet. Havet arbetar med komplexa miljöproblem som t.ex. klimatförändring och övergödning för att få fram vetenskapsdrivna lösningar som möjliggör samexistens mellan marint och maritimt liv och det moderna samhället.

Uppdaterad 2.5.2022