Skriv här det du söker efter!

Eutrofiering och skyddsområdesplanering

Eutrofiering och skyddsområdesplanering

Förlusten av biodiversitet och klimatförändringen påverkar livet i våra havsområden. Mänskliga verksamheter så som fiske, vattenbruk, trafik och havsbaserad energiproduktion ökar kontinuerligt och organismerna i havet blir allt mera trängda. För att vi skall kunna observera förändringar i havsmiljön och sköta om och skydda viktiga miljöer och arter, är det nödvändigt att känna till hur havet ser ut under ytan och var de värdefullaste och mest produktiva områdena finns.

För att systematiskt undersöka havsmiljön görs omfattande fältkarteringar genom dykning och med hjälp av undervattensvideokamera. På basis av karteringsdata och rumslig modellering uppgörs utbredningskartor för olika arter och habitat. Den omgivande miljön, dvs vattnets kvalitet (näringsämnen, salthalt och grumlighet) samt exponering påverkar i hög grad naturen i våra havsområden. Därför undersöker vi också effekterna av eutrofierningen på algsamhällena på grunda hård- och mjukbottnar.

Vi kommunicerar aktivt kring våra forskningsresultat med miljömyndigheterna. På Åland planerar vi i nära samarbete med landskapsregeringen att konkret förbättra och förstora det marina skyddsområdesnätverket. En välmående havsnatur med bibehållna naturvärden är en förutsättning för att vi skall kunna nyttja alla de varor och tjänster som havet erbjuder oss.


Forskargrupp och samarbetspartners:

Universitetsforskare Doc Sonja Salovius-Laurén

Projektforskare Doc Tiina Salo

Projektforskare FD Roxana Preston

Projektforskare FD Irma Puttonen

Doktorand Henna Raitanen

Doktorand Jean-Francois Blanc

Doktorand Floriaan Eveleens Maarse

Forskningsassistent FM Karl Weckström

 

Övriga samarbetspartners: FD Henna Rinne, Doc Martin Snickars, Doc Marie Nordström, Doc Anna Törnroos-Remes

VELMU- konsortium

Tjänstemän ansvariga för marin förvaltning på Åland och i Finland


Projekt:

Period Namn
2021-2028 EU LIFE IP BIODIVERSEA; Enhancing the Marine and Coastal Biodiversity of the Baltic Sea in Finland and Promoting the Sustainable Use of Marine Resources (på finska)
2019-2023 ÅlandSeaMap; Marine inventories to support ecosystem-based management and the expansion of the MPA network in Åland Islands
2020-2022 MAAMERI; Strengthening the knowledge base for improving the state of the Archipelago Sea (på finska)
2020-2022 VELMU Marine Nature campaign; Invertebrate communities in the bladder wrack belt in relation to environmental gradients

 

Uppdaterad 26.1.2024