Skriv här det du söker efter!

Logopedi – forskning

Logopedi – forskning

Logopedisk forskning är ofta tvärvetenskaplig. I forskningen samarbetar man ofta med forskare som företräder andra discipliner, till exempel psykologi, medicin och lingvistik. Flera av forskarna samarbetar aktivt med internationella forskare.

Forskningsområden

  • Forskning i anknytning till vuxenneurologiska kommunikationsstörningar
  • Forskning i anknytning till röststörningar
  • Forskning i anknytning till utveckling av tal, språk och kommunikation

Forskningsprojekt

Utveckling av tal och språk samt störningar i denna utveckling hos svenskspråkiga, tvåspråkiga (svenska-finska) och finskspråkiga barn

 

Personalens forskning

Sofia Holmqvist-Jämsén forskar i röst, röststörningar och röstergonomiska riskfaktorer

Annette Nylund forskar i riskfaktorer för tidig språkutveckling.

Pirkko Rautakoski forskar i kommunikationsproblem förorsakade av afasi och behandling av dessa

Greta Wistbacka forskar i röst och interventioner vid röststörningar.


Doktorander

Jenny Lindgren forskar i språkutvecklingen på svenska och finska hos enspråkiga och tvåspråkiga barn och språkomgivningens inverkan på de tvåspråkiga barnens språkliga utveckling.

Denise Ollas forskar i temperamentets betydelse för tidig språkutveckling.

Ann-Christina Kjeldsen forskar i fonologisk medvetenhet för läs- och skrivinlärning.

Forskningspersonal

Susanna Sid (Simberg), professor emerita. Forskningsområden: röststörningar, yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi

Uppdaterad 7.3.2019