Skriv här det du söker efter!

Utveckling av tal och språk samt störningar i denna utveckling hos svenskspråkiga, tvåspråkiga (svenska-finska) och finskspråkiga barn

Utveckling av tal och språk samt störningar i denna utveckling hos svenskspråkiga, tvåspråkiga (svenska-finska) och finskspråkiga barn

Övriga projektparter

  • STEPS study
  • FinnBrain research project at University of Turku
  • Finansiär

  • Kommunalrådet C. G. Sundells Stiftelse
  • Svenska Kulturfonden
  • Logopedins projekt är ett delprojekt inom två tvärvetenskapliga kohortstudier; Nycklarna till en god uppväxt (STEPS study) och FinnBrain projektet. STEPS study är en uppföljningsstudie av barnfamiljers välfärd i Egentliga Finland i samarbete med Åbo center för barn- och ungdomsforskning (CYRI). FinnBrain projektet är ett forskningsprojekt administrerat av Åbo Universitet och eftersträvar att utreda den sammanlagda påverkan av miljö och genetiska faktorer på barnets utveckling. Logopedins delprojekt har som syfte att undersöka utvecklingen av tal och språk hos enspråkiga (svenskspråkiga och finskspråkiga ) och tvåspråkiga (svenska-finska) barn samt utreda eventuella riskfaktorer för störningar i denna utveckling. Närmare syfte är att undersöka betydelsen av olika omgivningsfaktorer i barnets tal- och språkutveckling och speciellt språkomgivningens betydelse i språkutveckling hos de tvåspråkiga barnen (svenska-finska).