Skriv här det du söker efter!

Kyrkohistoria – personal

Kyrkohistoria – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Päivi Salmesvuori
Professor och ämnesansvarig

Kim Groop, TD
Universitetslektor, docent


Docenter

Gustav Björkstrand, TD, FM, e-post: gustav.bjorkstrand@abo.fi
Jakob Dahlbacka, TD, e-post: jakob.dahlbacka@abo.fi
Sixten Ekstrand, TD, e-post: sixten.ekstrand@evl.fi
Jakob Evertsson, TD, FL, e-post:  jakob.evertsson@hist.uu.se
Kim Groop, TD, e-post: kim.groop@abo.fi
Gunilla Gunner, TD, e-post: gunilla.gunner@sh.se
Bengt Klemets, TD, e-post: bengt.klemets@yle.fi
Ulrika Lagerlöf Nilsson, FD, TD, e-post: ulrika.lagerlof.nilsson@history.gu.se
Daniel Lindmark, FD, e-post: daniel.lindmark@historia.umu.se
Carola Nordbäck, FD, TD, e-post: carola.nordback@umu.se
Karin Sarja, TD, e-post: karin.sarja@svenskakyrkan.se
Gerd Snellman, TD, e-post: e-post gerd@oles.fi
André Swanström, TD, PM,e-post: andre.swanstrom@abo.fi

 

 

Uppdaterad 2.3.2023